Statybų PVM arba statybos darbų atvirkštinis apmokestinimas 2015 ir 2016 metais

Nors statybos darbams atvirkštinis apmokestinamas (PVM įstatymo 96 straipsnis) taikomas nuo 2015m. liepos 1d. , iki 2016m. kovo 29d. VMI keitė, tikslino savo komentarus ir darbų sąrašus net 10 kartų, o PVM įstatymas buvo patikslintas du kartus kartą.

Čia patekiame aktualiausių VMI komentarų apie statybų PVM nuoroda.

Jei domina senesnių įvykių redakcijos, žiūrėkite žemiau esančią suvestinę:

1. Nuo 2015m. liepos 1d. statybos darbams, jei jie atitinka statybos darbų apibrėžimą pagal pridedamus sąrašus, taikomas atvirkštinis apmokestinimas.

VMI paskelbė statybos darbų sąrašus, žr. sąrašas nr.1, nr. 2, nr. 3.

VMI paskelbė komentarus dėl statybos darbų apmokestinimo nuo 2015/07/01 iki 2015/08/25.

2. Nors PVM įstatymas nesikeitė, 2015m. liepos 27d. buvo patikslintas VMI komentaras dėl daugiabučių modernizavimo statybos  darbų

3. Sujudus statybos įmonės, buvo pakeistas PVM įstatymas. Taigi nuo 2015m. rugpjūčio 25d. įsigalioja PVM įstatymo pakeitimas, pagal kurį statybos darbų sąrašas praplečiamas ir dabar prie statybos darbų yra priskiriami ir liftų, langų ir pan. statybos prekių montavimo darbai.

VMI dėl šio PVM įstatymo pakeitimo keičia savo komentarą dėl statybos darbų ir papildomai atskirai išleidžia paaiškinimą dėl daugiabučių modernizavimo darbų.

4. Vis dar esant daugybei neaiškumų dėl sąvokų, kas yra statybos darbai, 2015m. spalio 20d. VMI suderino detalesnį statybos darbų sąrašą su Aplinkos ministerija. Suderintas sąrašas galioja nuo 2015m. liepos 1d. , taikant išimtį darbams, kurie nebuvo laikomi statybos darbais iki 2015m. rugpjūčio 25d.

Taigi statybos darbų, kuriems taikomas ir netaikomas PVM įstatymo 96 str. sąrašas pilna apimtimi galioja nuo 2015/08/25  ir jis yra čia

Šis sąrašas buvo patikslintas 2016m. gegužės 2d. , tikslinant 2015m. spalio 20d. raštą.

Dėl to, kad buvo pakeistas statybos darbų sąrašas, vėl buvo patikslintas VMI komentaras dėl statybos darbams taikomo atvirkštinio apmokestinimo, arba čia.

Mokesčių mokėtojai neteisingai užpildė deklaracijas dėl anksčiau gautų netikslių VMI, AM paaiškinimų turi patikslinti deklaracijas pagal naujausius VMI komentarus. kad išvengti delspinigių, įmonės turėtų pateikti prašymus VMI nuo atleidimo. Prašymuose turėtų būti pateikti įrodymai, kad mokesčių mokėtojas buvo suklaidintas netikslių išaiškinimų.

5. 2015m. lapkričio 16d. VMI paskelbė rašte Nr. (18.2-31-2) RM-24660 papildytą statybos darbų sąrašą, kuris buvo patikslintas gavus mokesčių mokėtojų paklausimus ir Aplinkos ministerijos atsakymus.

6. 2015m.lapkričio 19d.  VMI paskelbė rašte Nr. (18.2-31-2) RM-24972 papildomą informaciją dėl deklaracijų tikslinimo ir delspinigių skaičiavimo.  Kurio esmė tokia: nereikia tikslinti neteisingai užpildytos PVM deklaracijos (laikotarpis iki 2015-10-20) dėl 96 str. taikymo (statybos ir remonto darbai), jei klaida  buvo padaryta dėl šių priežasčių (bent viena priežastis yra pakankama):

-ūkio subjektas teikė paklausimą, bet negavo atsakymo;

– ūkio subjektas teikė paklausimą bei gavo atsakymą, bet jis neatitinka rašte ir jo priede numatytų nuostatų;

– ūkio subjektas vadovavosi iki rašto išleidimo VMI prie FM pateiktais išaiškinimais;

– ūkio subjektas vadovavosi rašto nuostatomis, kurios vėliau buvo patikslintos.

Visai kitais atvejais PVM deklaracijas tikslinti reikia ir jei dėl tikslinimo bus skaičiuojami delspinigiai, juos reikės mokėti.

7. 2015m. lapkričio 23d. VMI paskelbė rašte Nr. (18.2-31-2) RM-25356 papildomą informaciją dėl magistralinių kelių, gatvių apšvietimo (kabelių tiesimo bei stulpų ir šviestuvų montavimo, tranšėjų ir duobių kasimo), kad jie laikomi statybos darbais. Dėl šio dalyko patikslintas visų statybos darbų sąrašas 2015m. lapkričio 13d. VMI raštu (13-2)-D8-8383. Tą pačią dieną VMI patikslino savo komentarą dėl statybos darbų apmokestinimo.

8. 2015 gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751 91 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-2105 pagal kurį 2015-12-11 VMI  pateikė išaiškinimą Nr. (18.2-31-2) RM-26856. PVM įstatymo pakeitimo esmė: nuo 2016-01-01 statybų PVM bus galima grąžinti kas mėnesį, seniau PVM buvo galima grąžintis tik kas pusmetį, taikant išimtį nebaigtai statybai. 

9. 2016m. vasario 9d. VMI paskelbė papildomą statybos ir ne statybos darbų sąrašą, kuris sudarytas pagal 2016/02/09 VMI prie FM raštą  Nr. (18.2-31-2 E) RM-2706.

10. 2016 m. kovo 25 d. VMI paskelbė papildomą statybos ir ne statybos darbų sąrašą rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-6667.

11.


Kaip Aplinkos ministerija nustatinėja kas yra statybos darbai, o kas nėra statybos darbai, žiūrėti pridėtą principų aprašymą PVM.

Kaip vesti statybų PVM apskaitą, rasite atsakymus čia https://auditors.lt/remonto-ir-statybos-pvm-apskaita/

O kokie apskaitos principai taikomi skaičiuojant statybos savikainą, rasite čia https://auditors.lt/statybos-imoniu-buhalterine-apskaita/


 

2016/03/25 VMI atnaujino atvirkštinio apmokestinimo raštų ir komentrų sąrašą

 

 

Straipsnio autorius Daiva Čibirienė © 

Atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius įvykusius nuo 2015/01/07 iki 2016/03/29 imtinai.