2018-07-15

2019m. mokesčių reforma, kas keičiasi ir kas dar išlieka neaišku?

 

TURINYS

 1. Darbo užmokestis

1.1.     GPM

1.2.     NPD

1.3.     Sodra

1.4.     Garantinio fondo įmokos ir ilgalaikio darbo išmokų įmokos 

1.5.     Darbo sutarčių ir tvarkų keitimas

 1. Lengvatos
 2. Išmokos (ligos, motinystės ir pan.) gyventojams
 3. Sankcijos
 4. Pensijos.
 5. Pelno mokesčio pokyčiai 2019m.
 6. Kas dar nepaskelbta ir ko dar laukti rudenį?.

 

 

2018m. birželio 30 dienai buvo priimta visa eilė mokestinių teisės aktų, reikšmingai pakeisiančių daugelio mokesčių skaičiavimą 2019 metais.

Nors VMI ir Sodra susilaiko nuo komentarų, pabandysime, kiek tai yra įmanoma, detaliau apžvelgti šiuos pokyčius,  pasidalinsime klausimais,  kurie mums dar yra neaiškūs. Tikimės ši santraupa padės preliminariai susidaryti bendrą pokyčių įtakos mastą ir kas jūsų laukia 2018m. gruodžio – 2019m. sausio  mėnesiais, bei sutaupys jūsų laiką analizuojant naujus teisės aktus.

Taigi visus pokyčius galima sudėlioti į 7 blokus, nurodytus turinyje (žr. viršuje).

 1. Darbo užmokestis

1.1.                                                GPM

Nuo 2019m. įsigalioja naujas GPM įstatymas XIII-1335, pagal kurį yra didinamas GPM tarifas ir jis bus:

 1. 20% darbo užmokesčiui, jei jis ≤120 VDU (2019m.) per metus;
 2. 27% darbo užmokesčiui, jei jis >120 VDU (2019m.) per metus;
 3. 20% civilinių sutarčių pajamoms, kai jos viršija 120 VDU (lubos nesikeis 2019-2021m.) per metus, dabar yra 15%, išskyrus atvejus kai lieka senasis GPM tarifas (15%).
 1. 15% ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms

Senasis GPM 15% tarifas ir GPM skaičiavimo tvarka lieka tik šioms civilinių sutarčių/santykių pajamoms:

 1. individualios veiklos pajamoms,
 2. pelno paskirstymui
 3. 2018m. darbo užmokesčio pajamoms, kurios išmokamos 2019m.
 4. visoms kitoms civilinių sutarčių/santykių pajamoms (palūkanos, nuoma, daiktų pardavimas, autoriniai atlyginimai, paslaugos ir t.t.), tik tokiu atveju, jei jų metinė suma ≤120 VDU (~138 tūkst.€)

120 VDU metinė riba skaičiuojama bendrai sudedant visas civilinių sutarčių pajamas, o ne kiekvienai pajamų rūšiai atskirai. Ši riba nebus keičiama tris metus (bent dabar taip yra patvirtinta).

 

GPM tarifo lubos tik darbo užmokesčio pajamoms keisis kas metai (mažės) ir bus:

2019m. -120 VDU*~107424×1,289=138 tūkst.€ (11,5 tūkst. €/mėn)

2020m.- 84 VDU ~75197€x1,289=97 tūkts. € (8 tūkst. €/mėn)

2021m.- 60VDU ~53712€ x1,289=69 tūkts. € (5,8 tūkst. €/mėn)

*Nėra aiškus VDU dydis, koks jis bus dėl 2019m., bet galima jį apytiksliai įsivertinti kokio dydžio bus lubos pagal dabartiniu metu žinomą 2018m. Iketv. VDU=895,2€.

 

GPM lubos skaičiuojamos sudedant metines visų darbdavių darbo užmokesčio pajamas, tuo metu Sodros mokesčiams lubos pas kiekvieną darbdavį skaičiuojamos atskirai. Todėl bus įmanomos situacijos, kai darbuotojo darbo užmokestis per metus bendrai viršija nustatytas lubas, bet pas kiekvieną darbdavį atskirai jų neviršija. Gali būti situacijų, kai nuo viso darbo užmokesčio bus skaičiuojamos VSD įmokos, nors GPM tarifas bus 27%. Apie Sodros mokesčius bus 1.3. p.

 

Dėl to, kad 2019m. bus skirtingai apmokestinamos darbo užmokesčio pajamos:

-2018m. premijos ir nesumoktiems darbo užmokesčio likučiams, taikomas 15% GPM tarifas ,

-2019m. darbo užmokesčiui yra taikomas 20% arba 27%,

bus keičiama GPM deklaravimo tvarka. Apskaitoje reikės atskirti išmokas pagal priskaitymo laikotarpius. Buhalteriams reikės pagalvoti kaip tai padaryti, kad metų eigoje ir metų gale nesuklysti su deklaravimu.

 

Taigi 2018m. turėjome du pagrindinius GPM tarifus 5% ir 15%. Nuo 2019m. bus keturi: 5%, 15%, 20%, 27%, kurie nėra harmonizuoti.

Dar labiau svarbu verslo formos pasirinkimas ir įvairūs akrobatiniai LEGALŪS sprendimai. Pavyzdžiui: Jei 2019m. norėsite parduoti verslą (akcijas) bus protingiau pardavimą išskaidyti į dvi dalis:

 • dividendų išmokėjimas sumažins nuosavą kapitalą ir akcijų rinkos kainą. 2018-2019m. dividendai apsimokestina 15% nepriklausomai nuo išmokamos sumos dydžio.
 • Akcijų pardavimo pajamos. Šių pajamų rezultatas (pelnas) apmokestinamas 15% tik tai daliai, kuri neviršija 120 VDU, o tai daliai kuri viršys 120 VDU bus taikomas 20% GPM

 

Reikia nepamiršti, kad bus bendras katilas akcijų pardavimo pajamoms, nuomos pajamos, autorinio atlygio pajamoms. Ir jei tais metais kada brangiai pradavėte akcijas, dar buvo gautos įvairios kitos pajamos, jos sumuosis dėl sprendimo kokį (15 % ar 20%) GPM tarifą taikyti.

Vien dėl šio dalyko kardinaliai turėtų keistis GPM308 deklaracija. Darome priealidą, kad pajamos GPM deklaracijoje bus grupuojamos pagal startinius GPM tarifus ir pagal tai ar joms yra taikoma ar netaikoma 120 VDU riba.

Kokie neaiškumai iškilo mums? Ogi dėl pačio paprasčiausio dalyko GPM mokesčio tarifo. Nuo 2019m. jis tampa visai nepaprastas, o super sudėtingas dalykas.

Nesame tikri dėl šių dalykų:

– dėl ligos pašalpos mokamos iš darbdavio (15% ar 20% GPM). Yra aišku, kad Sodros išmokoms bus taikomas 15% tarifas ir jos nepapuls į skaičiavimus ar yra pasiektos lubos.

– atostoginiai už 2018m. išmokėti 2019m. (15% ar 20% GPM)

– atostoginiai už 2019m. sumokėti 2018m. (15% ar 20% GPM)

– 2019m. darbo užmokestis sumokėtas avansu 2018m. (15% ar 20% GPM)

– kaip bus vertinamos MB nariui išmokos, kurios laikomos pelno paskirstymu, bet jos deklaruojamos 02 pajamų kodu, kaip darbo užmokestis (15% būtų jei tai pelno paskirstymas , 20% GPM jei darbo užmokestis)

– kaip iš mokesčių požiūrio bus vertinamos MB vadovui ne MB nariui atliktos išmokos GPM požiūriu: (kaip individuali veikla ar kaip soc. draudimu apmokestinamos ne individualios veiklos pajamos?) Kodėl kyla klausimas? VMI aiškindama komandiruočių dienpinigių apmokestinimą šias išmokas ne MB nariui prilygindavo individualiai veiklai.

– kaip apmokestinamos tantjemos (15% ar 20% GPM). Jos apmokestinamos soc. draudimo mokesčiais panašiai kaip darbo užmokesčio pajamos, bet iš kitos pusės yra pelno paskirstymo elementas.

– nėra aišku kaip bus skaičiuojamas padidintas GPM tarifas dėl viršytų lubų:  ar metų eigoje bus taikomas startinis tarifas (15%; 20%) ir tik metinėje deklaracijoje atliekamas perskaičiavimas pagal padidintą tarifą (20%; 27%) įvertinus visas gyventojo pajamas.

Gal būt VMI pateiks paaiškinimus. O kol kas turime situacija, kad teisės aktai priimti, bet VMI negali jų paaiškinti.

 

 • 1.2. NPD

 

 1. 2019m. bus kitaip skaičiuojamas NPD:

Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (DU – MMA),

Kur:

DU- mėnesinis darbo užmokestis

MMA- minimali mėnesinė alga 2019-01-01

 1. 2020-2021m. NPD formulė keisis kas metai ir bus kitokia:

2020m.: Mėnesio NPD = 400 – 0,2 x (DU – MMA)

2021m.: Mėnesio NPD = 500 – 0,23 x (DU –MMA)

 

GPM įstatymo projekte dėl 2019-2021m. buvo visai kitos NPD formulės. Pavyzdžiui 2019m. NPD formulė projekte buvo: 280-0,11x (DU-MMA). Analogiška situacija su VSD, GPM tarifais, kurie buvo visai kitokie projektuose. Taigi didžioji dalis internetinių skaičiuočių, kurios nebuvo atnaujintos pagal faktiškai priimtus teisės aktus, yra klaidingos (15MIN teisinga tik 2018/06/29 skaičiuoklė).

Norime atkreipti dėmesį, kad MMA 2018 metais yra 400 EUR. 2019m., jei nebus patvirtintas kitoks dydis, MMA turėtų būti perskaičiuotas 400×1,289= 515.6EUR.

Gera naujiena ta, kad Lietuva ES rodiklių lentelėse sužibės kaip šalis kurios MMA ir VDU pakilo net 1/3.

 

 • Yra keičiami NPD dydžiai riboto darbingumo asmenims ir jie bus skirtingi 2019, 2020, 2021m.

 

 

1.3.                                                Sodra

 

Nuo 2019m. keičiama Sodros (VSD) mokesčių skaičiavimo tvarka:

 1. tarifai,
 2. mokesčių atskaitymo tvarka,
 3. nustatomos lubos, kada VSD mokesčiai nebeskaičiuojami.

 

SODROS mokesčių tarifai 2019m.

Rodiklių įstatyme šie tarifai bus arba nebus patvirtinti. O kol kas jie preliminariai patvirtinti VSD įstatymo pakeitime XIII-1336, kuriame:

 1. 19.5% VSD ir PSD bendras tarifas, kuris išskaičiuojamas iš darbuotojo. Tame tarpe PSD tarifas 6,98% (2018m. buvo 9%);
 2. 1.47% VSD tarifas, atskaitomas iš darbdavio.
 3. 3% papildomam pensijiniam kaupimui (jam lubos netaikomos)

Jei 2018m. pagrindinis PSD tarifas yra vienas 9%, tai 2019m. bus du pagrindiniai tarifai: 9% ir 6.98%.

2019m. PSD tarifai pagal pajamų rūšį:

 1. 6,98% darbo santykiams, meno kūrėjams, verslo liudijimu;.
 2. 6,98% už MB, IĮ, TŪB narius skaičiuojamas nuo MMA;
 3. 9% autorinės veiklos pajamoms, tantjemoms, sporto, atlikėjo veiklos, pajamoms;
 4. 9% MB, IĮ, TŪB nariams, kai daromos išmokos apmokestinamos VSD mokesčiais (privatūs poreikiai);
 5. 9% MB vadovų, kurie nėra MB nariai, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį ;
 6. 9% kai mokamos PSD įmokos už ŽŪ ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.
 7. 2,33% (2018-3%) ŽŪ iki 2 EDV skaičiuojama nuo MMA;
 8. 6% (2018-6%) ligos, motinystės išmokos. Šioje vietoje norime atkreipti dėmesį, kad PSD tarifas išlieka toks pats, bet Sodros išmokos dydis mažinamas 1,289 karto; peršasi išvada, kad dėl didesnių atskaitymų Sodrai, išmokos gyventojams turėtų sumažėti.

Nustatomos lubos, kurias pasiekus darbo užmokesčio pajamos bus neapmokestinamos VSD mokesčiais:

2019m. -120 VDU~106560€, tikslesni dydžiai bus paskelbti (čia preliminarus skaičiavimas)

2020m.- 84 VDU ~74592€

2021m.- 60VDU ~53280€

PSD mokesčiui lubos netaikomos.

Norime atkreipti dėmesį, kad GPM tarifas nuo darbo užmokesčio pajamų, kurios viršija nustatytas lubas didėja (nuo 20% iki 27%), sumuojant visas visų darbų pajamas, o Sodros mokesčiams tai nebus taikoma:

Jeigu asmuo dirba keliuose darbuose, įmokos Sodrai skaičiuojamos pagal kiekvieną draudėją atskirai ir dėl lubų kontrolės yra nesumuojamos. Jei gyventojas per metus uždirbo daugiau nei 120 VDU, bet pajamos buvo uždirbtos per kelius darbus, jam lubos nebus taikomos, nes kiekvieno darbdavio sumokėtos VSD įmokos neviršijo VSD mokesčių nuo 120 VDU.

Permokėtos VSD sumos, grąžinamos draudėjams iki sekančių metų gegužės 31d.

Kaip viskas vyks techniškai atsakymų nėra. Nėra aišku ar vis tiek reikės mokėti visus VSD mokesčius per visus metus ir Sodra pati susiskaičiavusi grąžins permokas. Tikimės, kad VSD mokesčių permokos išskaičiuotos iš darbuotojo bus grąžinamos ne įmonei bet teisiai darbuotojui.

Ką darys įmonė su 1.47% , kurį turės grąžinti Sodra dėl pritaikytų lubų?

Pagal VAS, TFAS tokios grąžinamos sumos negali būti rodomos sąnaudose.

Pagal pelno mokesčio įstatymo logiką bus taip pat kaip pagal VAS, TFAS.

Dėl šių pokyčių nukentės daug uždirbantys:

 1. GPM dėl viršytų darbo užmokesčio lubų turės būti sumokėtas iki gegužės 1d.
 2. Sodrai permokėtas sumas, kurios buvo išskaičiuotos iš gyventojo, bus pervestos iki gegužės 31d.

 

1.4.                                                Garantinio fondo įmokos ir ilgalaikio darbo išmokų įmokos

2019m. įsigalios pakeistas garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas (XIII-1348)

Nuo 2019m. keičiamas įmokų į garantinį fondą tarifas, kuris bus 0,16% (2018m. taikomas 0,2%)

Nuo 2019m. keičiamas įmokų į ilgalaikio darbo išmokų fondą tarifas, kuris bus 0,16% (2018m. taikomas 0,5%)

 

1.5.                                                Darbo sutarčių ir tvarkų keitimas

2018metais, iki 2019m. sausio 1d. įmonės privalės vienašališkai be darbuotojo sutikimo pakeisti visas galiojančias darbo sutartis su visais darbuotojais ir perskaičiuoti darbuotojo bruto (popierinį) darbo užmokestį, jį padidinant 1,289 karto. Darbo sutartis galima pradėti keisti jau dabar.

Kol kas darbo inspekcija nežino ar bus paskelbtos pavyzdinės darbo sutarčių keitimo formos.

Kadangi dėl mokesčių tarifų keitimo didžioji dalis gyventojų gaus truputį daugiau, darau prielaidą, kad atliekant perskaičiavimą reikės taikyti aritmetines apvalinimo taisykles.

Kaip turėtų atrodyti darbo užmokesčio skaičiavimai 2019-2021m. pateikta lentelėse.

Šia skaičiaviai rodo, kad darbdavio sąnaudos dėl mokesčių reformos padidės 0,02%:

Darbdavio darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas
Darbo užmokestis iki mokesčių Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjimas
2018m. 2019m. EUR %
1.000,00 1.311,80 1.312,07 0,27 0,02%
100.000,00 131.180,00 131.207,31 27,31 0,02%

Taigi darbdavys sudarydamas 2019m. darbo užmokesčio biudežtą, turės numatyti truputį didesnes darbo užmokesčio sąnaudas.

Ženkliai didesnes sąnaudas reikės numatyti dėl darbo užmokesčio programų nustatymų keitimo, algoritmų, kurie buvo naudojami darbuotojų motvacinėje sistemoje perdarymo.

Įmonės savo vidaus tvarkose galės nustatyti ir kitokias apvalinimo taisykles.

Svarbu, kad būtų pritaikytas ne mažesnis nei 1,289 koeficientas ir darbuotojo neto darbo užmokestis nesumažėtų dėl atlikto perskaičiavimo ir Sodros įmokų perkėlimo darbuotojui.

Įmonėms reikės patikslinti vidaus tvarkas, kuriuose yra patvirtintas vidurkių skaičiavimas taikomas netipiniam darbo rėžimui.

Darbo inspekcija nėra viešai paskelbusi pavyzdinių darbo sutarties keitimo formų, kokios taisyklės turėtų būti taikomos dėl apvalinimų, net nėra aišku kas (Sodra ar Darbo inspekcija) taikys sankcijas dėl neteisingai atlikto darbo užmokesčio perskaičiavimo.

Yra aišku, kad verslui ir viešam sektoriui reikės atlikti daug investicijų:

 1. individualiai pasirengti vienašališkus darbo sutarties pakeitimus ir investuoti į jų sudarymą.
 2. Darbo užmokesčio skaičiavimo pokyčiai privers didžiąją dalį įmonių atlikti papildomas investicijas į darbo užmokesčio programų atnaujinimus, kurie       turės būti keičiami kas metai.
 3. Reikės darbo užmokesčio programose koreguoti darbo užmokesčio dydį (keisti kintamųjų reikšmes) kiekvienam darbuotojui.

Taigi jau verslas 2018m. patirs papildomas sąnaudas, kurios nebuvo planuojamos 2017m. sudarant 2018m. biudžetą.

 

Darbo užmokesčio skaičiavimai 2018-2021m., kai nėra viršytos lubos.

METAI Darbo užmokestis BRUTTO Atskaityta Išmokėjimui , darbo užmokestis NETTO 2018: 31,18%. 2019m.: 1,47% VSD + 0,16% garantinio ir 0,16% ilgalaikio darbo f. Įmokos iš darbdavio=1,79% visos darbo užmokesčio išmokėjimo sąnaudos Taikytas NPD MMA Poveikis pajamoms į rankas Darbdavio sąnaudų didėjimas
GPM 2018: PSD+VSD=9%, 2019: 12,52 % VSD, 6,98% PSD darbuotojo=19,5% Papildomi pensijai, 2%-2018m., 3%-2019m. Iš viso:
2018 1000 138 90,00 20,00 248,00 752,00 311,80 1.311,80 80,00 400
2019 1289 221 251,36 38,67 511,02 777,99 23,07 1.312,07 184,05 516 25,98 0,27
 

Pavyzdys,kai viršijamos lubos. Darbdavys nepriskaito didesnio GPM tarifo ir nemažina VSD mokesčių, nors lubos viršytos. GPM 27% tarifas pajamoms, kurios viršija lubas, taikomas GPM308, o VSD lubas taiko Sodra metų gale, gražindama permokėtas sumas.

METAI Darbo užmokestis BRUTTO Atskaityta Išmokėjimui , darbo užmokestis NETTO 2018: 31,18%. 2019m.: 1,47% VSD + 0,16% garantinio ir 0,39% ilgalaikio darbo f. Įmokos iš darbdavio=2,02% visos darbo užmokesčio išmokėjimo sąnaudos Taikytas NPD MMA Poveikis pajamoms į rankas Darbdavio sąnaudų didėjimas
GPM 2018: PSD+VSD=9%, 2019: 12,52 % VSD, 6,98% PSD darbuotojo=19,5% Papildomi pensijai, 2%-2018m., 3%-2019m. Iš viso:
2018 100.000,00 15.000,00 9.000,00 2.000,00 26.000,00 74.000,00 31.180,00 131.180,00 0,00 400,00
2019 128.900,00 25.780,00 25.135,50 3.867,00 54.782,50 74.117,50 2.603,78 131.503,78 0,00 516,00 117,50 323,78

 

Hipotetenis variantas, kuris ko gero nebus taikomas, kai yra viršijamos lubos. Darbdavys priskaito didesnį GPM tarifa (27%, kai pajamos viršija lubas), mažina VSD mokesčius , pasiekus lubas
METAI Darbo užmokestis BRUTTO Atskaityta Išmokėjimui , darbo užmokestis NETTO 2018: 31,18%. 2019m.: 1,47% VSD + 0,16% garantinio ir 0,16% ilgalaikio darbo f. Įmokos iš darbdavio=1,79% visos darbo užmokesčio išmokėjimo sąnaudos Taikytas NPD MMA Poveikis pajamoms į rankas Darbdavio sąnaudų didėjimas
GPM 2018: PSD+VSD=9%, 2019: 12,52 % VSD, 6,98% PSD darbuotojo=19,5% Papildomi pensijai, 2%-2018m., 3%-2019m. Iš viso:
2018 100.000,00 15.000,00 9.000,00 2.000,00 26.000,00 74.000,00 31.180,00 131.180,00 0,00 400,00
2019 128.900,00 33.995,26 10.441,92 3.867,00 48.304,18 80.595,82 582,11 129.482,11 0,00 516,00 6.595,82 -1.697,89

 

 1. Lengvatos

Nors nuo 2019m. sąrašas lengvatų, kada gyventojas gali susigrąžinti GPM sumokėtą nuo darbo užmokesčio pajamų, didėja, galutinė nauda gyventojui nepasikeis.

2018m. maksimali gyvybės draudimo lengvata, dėl kurios yra mažinamas darbo užmokesčio pajamų GPM yra 2000 EUR, o 2019m. ši suma yra 1500 EUR.

Bet jei skaičiuoti kokią maksimalią GPM sumą gyventojas susigražina 2018 ir 2019m. gaunasi, kad nėra jokio skirtumo. Pavyzdžiui:

2018m. sumokėtos gyvybės draudimo įmokos sudarė 25 proc. nuo uždeklaruotų apmokestinamų GPM darbo užmokesčio pajamų ir gyventojui buvo pritaikyta 2000 EUR lengvata, o 2019m. -1500 EUR lengvata.

2018m. ir 2019m. gyventojas susigrąžins po 300 EUR GPM:

2018m. 2000EUR x0,15 = 300 EUR

2019m. 1500EUR x0,2 = 300 EUR

2019m. išlieka ta pati 25% taisyklė dėl lengvatos dydžio ribojimo.

 

Nuo 2019m. praplečiamas lengvatų sąrašas, dėl kurių galima susigrąžinti GPM pateikus metinę GPM deklaraciją:

 1. sumokėtos sumos už savo būsto apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus;
 2. lengvųjų automobilių remonto sąnaudos;
 3. nepilnamečių vaikų ( iki 18 m.) priežiūros paslaugas;

Lengvata taikoma ne didesniai nei 2000 eur sumai (maksimum 400 eur GPM gražinimas) plius yra kitos sąlygos dėl grąžinimo.

Į 2000 eur bendrą ribą įtraukiamos visos gyventojo pritaikytos lengvatos, kurios galioja ir dabartiniu metu (lengvatos dėl gyvybės draudimo, būsto palūkanų ir mokslo finansavimo).

Tokiu būdu lengvatų sąrašas prailgėjo, bet pats lengvatos dydis padidėjo nežymiai.

Dar nėra aišku ar asmenys teikiantys nekilnojamo turto remonto paslaugas, remontuojantys lengvuosius automobilius ar prižiūrintys vaikus turės teikti duomenis VMI apie suteiktas paslaugas, kaip tai daro dabar lengvatų sąraše esančių šaltinių atstovai (draudimo įmonės, mokymo įstaigos ir bankai). Jei jiems reikės teikti duomenis, tokių veiklų buhalterinės apskaitos darbų apimtys reikšmingai padidės.

 1. Išmokos (ligos, motinystės ir pan.) gyventojams

Nuo 2019m. įsigalios pakeistas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas (XIII-1339), dėl kurio keičiasi ligos pašalpų skaičiavimui naudojami koeficientai.

Išmokos gyventojams, gali reikšmingai sumažėti, nes nėra paaiškinta ar iš šių išmokų bus atskaitomi VSD ir PSD mokesčiai, kurių tarifas nuo 2019m. yra ne 9%, bet 19,5%.

Nauji išmokų procentai:

 1. Darbdavio pirmų 2-jų dienų ligos išmokai 62,06% -100% (2018m. yra 80% -100%)
 2. Sodros mokamos ligos išmokai 62,06% (2018m.-80%)
 3. Vaiko slaugos išmokai 65,94% (2018m.-85%)
 4. motinystės arba tėvystės išmoka 77,58% (2018m. 100 %,)
 5. Vaiko priežiūros išmoka jei mokama vienus metus-77,58% (2018m. 100%), jei mokama du metus- 54.21% pirmais metais ir 31.03% antraisiais metais (2018m. yra 70% pirmais metais ir 40% antrais metais)
 6. Sodros mokamos ligos išmokai dėl donorystės 77.58% (2018m.-100%)
 7. Profesinės reabilitacijos išmoka 65,94% (2018m.-85%)

 

Jei PSD, VSD įmokos iš išmokų nebus atskaitomos, tokiu atveju gyventojas neturės soc. draudimo (bus nekaupiamas pensijinis stažas ir t.t.) išmokos gavimo metu.

Dėl pasikeitusių koeficientų ir reikalingo 2018m. darbo užmokesčio perskaičiavimo į kitokį atlygį, padaugintą iš 1,289, įmonėms reikės keisti nustatymus darbo užmokesčio programose, sukurti naujus algoritmus, kurie užtikrintų teisingą vidurkių skaičiavimą.

Kitas sprendimas: nieko nekeisti ir kas kartą rankiniu būdu viską perskaičiuoti pagal naują tvarką.

Dėl šių pokyčių 2019m. darbo užmokesčio skaičiavimui reikės skirti daugiau resursų. Turėtų brangti darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos dėl pereinamojo laikotarpio papildomų darbų.

Noriu atkreipti dėmesį, kad ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms bus taikomas ne 20%, bet 15%GPM tarifas.

 1. Sankcijos

Nuo 2019/01/01 bus taikomas naujas mokesčių administravimo įstatymas XIII-1329 (MAĮ), pagal kurį yra nustatomi trys mokesčių tikrinimo periodai: 3, 5 ir 10 metų:

 1. jei mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčio mokėtojo reikalavimų, jam mokesčiai gali būti perskaičiuojami už 5 metus.
 2. Patikimiems mokesčių mokėtojams mokesčiai perskaičiuojami ir tikrinami už 3 metus. Yra išimčių. Patikimumo kriterijai ir kokiais atvejais netaikomi 3 metai yra pateikta MAĮ.
 3. VMI turės teisę perskaičiuoti mokesčius už 10 metų, jei jie susiję su:

– PVM atskaita nekilnojamam ilgalaikiam turtui

– asocijuotų įmonių pelno padalinimo tarp šalių atvejais

Nuo 2019m. keičiasi VMI sankcijų skyrimo tvarka:

 1. Nustatytos didesnės baudos (10-100%) dėl neuždeklaruotų mokesčių, kuriuos nustatė VMI tikrinimo metu. Baudos neskiriamos biudžetinėms įstaigoms (taip ir buvo seniau).
 2. Mokesčių mokėtojui nebus skaičiuojami jokie delspinigiai dėl naujai uždeklaruotų senų periodų mokesčių, jei jis 2019/01/01-2019/06/30 laikotarpiu patikslins senų (2014-2019m.) periodų deklaracijas ir per 20 d. susimokės arba sudarys mokesčio mokėjimo atidėjimo sutartį su VMI.

Dabartiniu metu yra skaičiuojami delspinigiai už visą nesumokėtą mokesčio periodą, kurio maksimali apimtis yra: nuo prievolės susidarymo datos iki deklaracijos patikslinimo plius180 dienų.

Pavyzdys.

Jei dabar (2018m.) yra tikslinama 2-jų metų senumo PVM deklaracija FR600 ir mokesčiai sumokami po 300 dienų po patikslinimo, tai nesumokėto PVM delspinigiai yra skaičiuojami už 2 metus+ 180 dienų.

Jei deklaracijos 2019m. I pusmetyje bus tikslinamos po 2019/07/01 arba nebus išlaikyta 20 dienų taisyklė, delspinigiai bus skaičiuojami bendrąja tvarka.

Norime atkreipti dėmesį, kad MAĮ netaikomas Sodros mokesčių skaičiavimui ir mokėjimui.

Naujos baudų taikymo nuostatos taikomos tik toms prievolėms, kuriuos nustatytos nuo 2019m.

Nuo 2019m. visi mokesčių mokėtojai bus suskirstyti į patikimus ir nepatikimus.
Informacija ar mokesčių mokėtojas yra nepatikimas bus skelbiama viešai www.vmi.lt

Nepatikimam mokesčių mokėtojui bus šie veiklos apribojimai:
1) Taikomas ilgesnis senaties terminas tikrinimo metu (vietoj 3 metų, bus 5 metai);
2) negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
3) negalės įgyti paramos gavėjo statuso, o tokį statusą jau turintys – šio statuso neteks;
4) planuojama plėsti apribojimų sąrašą.

Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai:
1)  per paskutinius 3 metus buvo skirta bauda :
– neuždeklaruotos pajamos,
– neuždeklaruotas darbo užmokestis,
– nepagrįsta PVM atskaita
– už pelno mokesčio mažinimą dėl leidžiamų atskaitymų didinimo pagal dokumentus, kuriuose įformintos tikrovėje nevykdytos arba kitomis, negu nurodyta, sąlygomis vykdytos ūkinės operacijos,
– neuždeklaruoti privatūs poreikiai, nustatyti tikrinimo metu;
– už paramos panaudojimą ne pagal paskirtį
– tikrinimo metu buvo apskaičiuota >15 000 eurų mokesčių
2) per paskutinius 3 metus asmuo buvo baustas už nelegalų darbą,
3) per paskutinius 3 metus buvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, nusikalstamą veiką finansų sistemai,
4) per paskutinius 1 metus buvo paskirta >1500 eurų bauda už padarytą administracinį nusižengimą, pagal  LR ANK 95, 99, 127, 132, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 505, 546 str.

 

 1. Pensijos

Nuo 2019m. įsigalioja naujas pensijų kaupimo įstatymas XIII-1360.

Svarbiausios ištraukos:

 1. Nuo 2019/01/01 kas 3 metus asmenys nuo 18 iki 40m. amžiaus įtraukiami į pensijų kaupimą. Pensijų įmokos už įtrauktus į pensijų kaupimą asmenis pradedamos skaičiuoti nuo įtraukimo į pensijų kaupimą metų liepos 1 dienos.
 2. Sodra ne vėliau kaip iki įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 31 dienos informuoja asmenį apie jo įtraukimo į pensijų kaupimą faktą bei asmens teisę ne vėliau kaip iki įtraukimo į pensijų kaupimą metų birželio 30 dienos sudaryti pensijų kaupimo sutartį su jo paties pasirinkta pensijų kaupimo bendrove.
 3. Sodra įtraukiamus į pensijų kaupimą dalyvius atsitiktine tvarka paskirsto po lygiai visoms įtraukimo į pensijų kaupimą metu veikiančioms pensijų kaupimo bendrovėms.

Kiekvienas asmuo, kuris nesudaro sutarties su savo pasirinkta pensijų kaupimo bendrove, tampa tos kaupimo bendrovės, kuriai jis priskirtas, valdomo jo gimimo datą atitinkančio tikslinės grupės pensijų fondo dalyviu.

 1. Sodra, gavusi asmens atsisakymą dalyvauti pensijų kaupime, ne vėliau kaip per 3 d.d. įregistruoja atsisakymą dalyvauti pensijų kaupime Dalyvių ir sutarčių registre.

Nuo atsisakymo įregistravimo Dalyvių ir sutarčių registre dienos asmenys, atsisakę dalyvauti pensijų kaupime, nėra dalyviai. Nepareiškę noro atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime asmenys yra dalyviai ir kaupia pensijų įmokas pensijų įstatyme nustatyta tvarka.

 1. Vyresni nei 40 metų asmenys gali tapti dalyviais, sudarydami pensijų kaupimo sutartis su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove savo iniciatyva.
 2. Asmenys, dėl svarbių priežasčių negalėję atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, turi teisę atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime ir nustatytam terminui pasibaigus, jeigu pateikiami svarbias priežastis įrodantys dokumentai. VSDF administravimo įstaigos įgaliotas tarnautojas, įvertinęs pateiktus dokumentus, nustato, ar priežastys yra svarbios.

Tokiu atveju dalyvio lėšomis sumokėtos pensijų įmokos (kartu su teigiama ar neigiama investicine grąža) grąžinamos asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atsisakymo dalyvauti pensijų kaupime įregistravimo Dalyvių ir sutarčių registre dienos.

 

 1. Pelno mokesčio pokyčiai 2019m.

Nuo 2019m. įsigalioja naujas pelno mokesčio pakeitimo įstatymas XIII-1333, pagal kurį naikinamos arba mažinamos lengvatos pelno nesiekiančios įmonėms:

 1. Už 2019m. bus neskaičiuojamas pelno mokestis, jei mokestinis pelnas bus panaudotas viešam interesui per 2 metus. Dabar pelno nesiekiančios įstaigos gali nemokėti pelno mokesčio, jei nurodo, kad uždirbtą komercinės veiklos pelną panaudos viešam interesui per 5 metus.
 2. Panaikinta pelno mokesčio lengvata dėl pelno nesiekiančios įmonės komercinės veiklos 7 250 eurų pelno. Dabar (už 20018m.) jei pelno nesiekianti įmonė uždirbo apmokestinamą pelną, tai jo 7250 EUR dalis buvo neapmokestinama pelno mokesčiu, net jei pelnas nebus panaudotas viešam interesui.

Dabartiniu metu pelno nesiekiančios įmonės turi geresnes sąlygas vykdyti komercinę veiklą ir nemokėti pelno mokesčio, nei jos bus 2019 metais.

Faktiškai tai palies labiau komercinę, o ne viešą intereso veiklą vykdančius nepelno siekiančius asmenis. Mažėja privalumai, dėl kurių buvo pasirenkama vykdyti komenrcinę veiklą per pelno nesiekiančią įmonę.

 1. Kas dar nepaskelbta ir ko dar laukti rudenį?

Iki šiol nėra paskelbtas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, kuriame ir yra patvirtinami VSD, PSD tarifai, kaip jie yra pasiskirstę pagal draudimo rūšis. Būtent po šio patvirtinimo bus aišku kokie bus VSD mokesčiai dėl verslo liudijimų, terminuotų darbo sutarčių, dėl autorinio atlyginimo, dėl individualios veiklos, dėl MB narių, MB vadovų ne narių pajamų apmokestinimo. Ar jie liks tokie kokie buvo ir tik darbo užmokesčio skaičiavimui turėsime kitokių tarifų rinkinį.

2018m. buvo patvirtintas toks pasiskirstymas:

VSD tarifai % Darbo sutartis (DS) Terminuota DS Išmokos MB vadovui ne nariui Autorinis atlyginimas ne iš darbdavio Indiv. veikla pagal pažymą MB narys, niekur nedraustas, nuo MMA arba saviems poreikiams
1. pensijų socialiniam draudimui 22.3% X X X X X X
2. ligos socialiniam draudimui 1.4% X X   X X X
3. motinystės socialiniam draudimui 2.2% X X   X X X
4. nedarbo socialiniam draudimui 1.4% X 2X     X X
5. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiam draudimui (yra lentelė pagal kategorijas) 0.18% X X        
6. bendras apdraustųjų įmokos tarifas pensijų socialiniam draudimui 3% X X X X   X

 

Koks bus VSD tarifų pasiskirstymas pagal kiekvieną draudimo rūšį 2019metais, nėra aišku.

Yra tik pasakyta, kas buvo 2018m. 9%+2%+31,18%=42.18%, tas 2019m. bus 19,5%+3%+1,47%+0.16%+0,16%=24.29%,

Kur:

0,16%- garantinio fondo įmokos,

0.16%-  įmokos į ilgalaikio darbo išmokų fondą,

3% – pensijiniam kaupimui, kurio bus galima atsisakyti.

19,5% -VSD ir PSD darbuotojo dalis, kuri išsidalina į 6,98% PSD ir 12.52% VSD. Ir viskas, toliau kaip 12.52%VSD išsiskaido kiekvienai draudimo rūšiai paaiškinimo nėra.

1,47 % – VSD draudėjo dalis taip pat nėra paaiškinta kaip pasiskirsto draudimas pagal rūšis.

Jei pasižiūrėti istoriją, 2018m. VSDFB 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas buvo paskelbtas tik 2017m. lapkričio 17d. , o priimtas gruodžio 12d.

Reikia tikėtis, kad valdžia turės nuovokos ir supratimo, jog šių pokyčių taikymui reikia pasiruošti ir jie turėtų būti paskelbti kaip galima greičiau, anksčiau takyti terminai šių metų situacijai absoliučiai netinka.

Yra rizika, kad tvirtinant biudžetą, bus nustatyta, kad neužtenka lėšų ir viskas kas buvo patvirtinta dėl VSD, PSD tarifų, turi būti pakeista.

VSD įstatymo pakeitimo paskutiniame punkte yra įdėtas pasižadėjimas tvirtinant 2019m. VSDFB rodiklių įstatymą visus tarifus susijusius su darbo užmokesčiu perskaičiuoti taikant 1,289 koeficientą:

„Vyriausybė, teikdama Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, ir atsižvelgdama į darbo užmokesčio padidinimą 1,289 karto, nustato proporcingai perskaičiuotus apdraustojo ir draudėjo socialinio draudimo įmokos tarifus. Apdraustojo bendrasis socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas yra 19,5 proc. dydžio, draudėjo bendrasis socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,47 proc. dydžio“

Ar jis bus įvykdytas, parodys laikas.