NAUDINGA INFORMACIJA

Internetiniai tinklapiai ir adresai:

Teisė

Teisės aktų  bazė – pagrindinė Lietuvos Respublikos teisės aktų paieškos bazė, kurioje rasite LR Konstituciją, Seimo statutą, kodeksus,  Lietuvos Respublikos  bei Europos Sąjungos teisės aktus. Galima užsiprenumeruoti teisės aktų duomenų bazes.

Pasaulio šalių ir kitų organizacijų teisės aktų bazės – tarptautinių, valstybinių valdžios institucijų priimti teisės aktai: Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Europos Tarybos, įvairių šalių bei kitų tarptautinių organizacijų teisės aktai.

Tarptautiniai apskaitos standartai taikomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

Konsoliduotas TEKSTAS: 32008R1126 — LT — 12.01.2015

Darbo užmokestis

Informacija apie sutarčių rūšis ir notarinę formą

Mokesčių administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija – aktuali informacija juridiniams asmenims: mokesčių naujienos, informacija pradedančiam verslininkui, darbdaviams. Taip pat informacija gyventojams: gyventojų pajamų mokesčio bei turto deklaravimas.

Mokestinių prievolių perkėlimas

Mokesčių administravimo įstatymo komentaras:

Delspinigių dydžiai 

2016m. pokyčiai

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai 2016 metais

GPM pakeitimai 2016 metais, 2016/01/27 atnaujinta informacija dėl paskolų 

FR572 pildymas 2016 ir NPD, PNPD taikymas

Daugiau apie pokyčiussoc. dydžiai, NPD, nekilnojamo turto pardavimo pajamų apmokestinamas, 10 metų taisyklės taikymas dėl NT pardavimo pajamų neapmokestinimo

2016m. daugeliui reikės pasitikrinti iš naujo mokestines nekilnojamo turto vertes, nes baigiasi 5 metų masinio vertinimo periodas, daugiau

Vienkartinės pakuotės užstato sistema

Mokestinių teisės aktų komentarai, deklaracijų pildymas ir kt.:

Gyventojų pajamų mokesčio, santraupa

Pelno mokesčio

Pridėtinės vertės mokesčio galiojantis iki 2016/01/28, galiojantis nuo 2016/01/28, paslaugų suteikimo vieta, ilgalaikio turto pasigaminimas ir PVM apskaita, PVM atskaita, PVM ir prekių tiekimas bei pardavimas ES nuo 2016-01-01, parama ir PVM, reprezentacijų ir dovanų PVM, PVM deklaracijos ir PVM žurnalų pildymas. Santraupa

Nekilnojamo turto mokesčio

Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

Paveldimo turto mokestis, Leidinys apie paveldėjimo turto mokestį

Žemės mokesčio

Elektroninio mokesčių deklaravimo sistema – suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims  galimybę pateikti mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu.

SODRA – aktuali informacija, teisinė informacija, elektroninės formos bei naujienos apie socialinį draudimą apdraustiesiems, draudėjams ir pensijų gavėjams.

Palūkanų normos iki 2015m.- Suteiktos naujos paskolos nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams ir jų palūkanų normos.

Dingusių specialių apskaitos dokumentų blankų paieška – valstybinė dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie FM

Statistikos departamentas – bendra ir regioninė statistika, statistikos duomenų bazės, teisinė informacija bei kita informacija.

Įmonei priskirtų statistinių ataskaitų pavadinimai.

Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys ir dvigubo apmokestinimo išvengimo tarifai

Automobilio draudimas

Jei turite užpildyti formą, kurioje reikia nurodyti EVRK kodą, šį kodą galima sužinoti įvedus savo įmonės kodą: Statistikos departamente.

Registrų centras – informacija apie juridinių asmenų registrą.

Regia – informacija apie nekilnojamo turto registrą.

Nekilnojamo turto mokestis – mokesčio tarifai pagal savivaldybes ir mokestinius metus.

Leidiniai apie gyventojų pajamų apmokestinimą

GPM lengvatos

VMI lentelė apie 2016m. išmokų gyventojams apmokestinimą. Dėmesio išmokos MB nariams pagal civilinę paslaugų sutartį čia neįdėtos (pamiršo).

Išmokos gyventojams, atskiri atvejai

Individuali veikla, pavyzdžiai dėl individualios veiklos mokesčių deklaravimo ir skaičiavimo

                                                               ***

Leidiniai apie juridinių asmenų apmokestinimą

Individualių įmonių apmokestinimas. Individualių įmonių pelno mokesčio skaičiavimas.

Pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas, paramos panaudojimas, labdaros teikimas. Dokumentai įrodantys paramos suteikimą ES registruotiems vienetams. parama ir PVM, pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas (paskaitos medžiaga).

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas pagal pelno mokesčio įstatymo reikalavimus 2015-11-16

Komandiruočių sąnaudos

Pelno mokesčio lengvatos 2016-01-11

Mokestinių nuostolių perkėlimas


Buhalterinė apskaita
Deklaracijų pildymas

Akiračio praplėtimui

Lietuvos ekonominių duomenų tyrimai