[vertical-menu]

 

Apie mus

Aukščiausios kvalifikacijos vyr. buhalteriai

Mūsų įmonė teikia buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, konsultacijas mokesčių klausimais, atliekame įvairias peržiūras ir kitus finansinius skaičiavimus.
MB Sostinės auditoriai pradėjo savo veiklą 2000 metais. Įmonė įrašyta į audito įmonių sąrašą.  2013m. liepos 26d. įmonė pertvarkyta į mažąja bendriją. MB Sostinės auditoriai yra Lietuvos auditorių rūmų ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos narys. Įmonės steigėjas ir vadovas yra buhalterė profesionalė 1996 metais atestuota auditorė Daiva Čibirienė.
Bendrovės visi darbuotojai yra patyrę, aukščiausios kvalifikacijos vyr. buhalteriai, kurių vidutinis darbo stažas 10 metų.
Įmonė teikia paslaugas pagal tarptautinius kokybės kontrolės standartus (TKKS).
Paslaugas teikiame ir bendraujame su klientais pagal Tarptautinės Buhalterių  federacijos (International Federation of Accountants, IFAC) buhalterių profesionalų etikos kodeksą.
 Kreipkites į mus, jei ieškote profesionalų ir kokybiškų paslaugų!
2015m. kovo 24d. išleista nauja knyga Mažoji bendra. Verslas, mokesčiai ir apskaita arba kodėl mažoji bendrija yra geriausia verslo forma?
Daugiau apie knygą ir jos įsigijimą rasite https://auditors.lt/kitos-paslaugos-2/

 

 • Profesinė kvalifikacija

  Įmonė teikia paslaugas pagal tarptautinius kokybės kontrolės standartus (TKKS).
  Mūsų veiklą prižiūri Lietuvos auditorių rūmai pagal LR audito įstatymą VIII-1227. Paskutinis audito kokybės patikrinimas buvo atliktas 2011m. Patikrinimo rezultatas – geras.
  Lietuvos auditorių rūmai yra vienintelė institucija Lietuvoje, kuri atlieka ne tik buhalterių profesionalų kvalifikacijos testavimą ir pastovų kvalifikacijos kėlimo priežiūrą, bet ir tikrina buhalterį profesionalą kaip jis savo darbe vadovaujasi buhalterių profesionalų etikos kodeksu, taiko kokybės kontrolės standartą, prižiūri, kad vykdoma veikla būtų pastoviai draudžiama profesinės civilinės atsakomybės draudimu ir taiko sankcijas už nustatytus pažeidimus. Tuo mes skiriamės nuo kitų buhalterių profesionalų (tame tarpe ir buhalterines paslaugas teikiančių įmonių), kurie yra išlaikę kvalifikacinius egzaminus, tačiau jų veiklos, pastovaus kvalifikacijos kėlimo niekas nekontroliuoja, nes įmonės, kuriose jie dirba, nėra Lietuvos auditorių rūmų nariai. Įmonės, kurios yra Lietuvos audito rūmų nariai, sąrašas skelbiamas www.lar.lt . Kitų Lietuvos vienetų išduotų buhalterių kvalifikaciją patvirtinančių  pažymėjimų, diplomų galiojimas nestabdomas, sankcijos netaikomos, jei buhalteris pažeidė buhalterio profesionalo etikos kodeksą, nekėlė kvalifikacijos, vykdė veiklą be draudimo, teikė nekvalifikuotas paslaugas.
 • Buhalterių profesionalų etikos kodeksas

  Buhalterių profesionalų etikos kodekso autorinės teisės priklauso Tarptautinei Buhalterių federacijai (TBF).

  TBF – tai pasaulinė buhalterių profesinė organizacija, įkurta 1977m. Šios organizacijos tikslas – tarnauti visuomenės interesams, stiprinti pasaulinę buhalterių profesiją bei prisidėti prie stipraus tarptautinės ekonomikos vystimosi, rengiant ir skatinant aukštos kokybės profesinius standartus, šių standartų vietisumo palaikymą.

  TBF sudaro 159 nariai iš viso pasaulio, atstovaujantys daugiau kaip 2,5 mln. viešai praktikuojančių, dirbančių buhalterių. Lietuvos auditorių rūmai (LAR) yra TBF tikrasis narys, todėl visos audito įmonės, esančios LAR nariais, automatiškai yra TBF nariai.

  Visi TBF nariai turi taikyti TBF standartus. Organizacijos narės yra sukūrusios struktūras, užtikrinančias kad jos nariai laikosi šių standartų bei taiko drausminančias procedūras.

   

  Pagrindiniai buhalterių profesionalų etikos kodekso principai:

  a) Sąžiningumas
  Buhalteris profesionalas turi būti doras ir sąžiningas visuose profesiniuose ir verslo santykiuose.
  b)Objektyvumas
  Buhalteris profesionalas turi neleisti, kad šališkumas, interesų konfliktas ar kitų asmenų pernelyg didelė įtaka paveiktų profesinius ar verslo sprendimus.
  c)Profesinė kompetencija ir pareigingumas
  Nuolatinė buhalterio profesionalo pareiga yra išlaikyti tokį profesinių žinių ir kompetencijos lygį, kuris užtikrintų, kad klientui arba darbdaviui būtų teikiamos aukšto lygio profesinės paslaugos, pagrįstos naujausia praktika, įstatymais ir metodika. Teikdamas profesines paslaugas buhalteris profesionalas turi dirbti stropiai ir laikytis galiojančių techninių ir profesinių standartų.
  d)Konfidencialumas
  Buhalteris profesionalas turi rūpintis profesinių ir verslo santykių metu gautos informacijos konfidencialumu ir be deramo ir specialaus leidimo negali atskleisti šios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai atskleisti informaciją yra teisinė ar profesinė teisė arba pareiga. Profesinių ir verslo santykių metu gauta konfidenciali informacija negali būti naudojama asmeniniam buhalterio profesionalo arba trečiosios šalies pranašumui įgyti.
  e)Profesionalus elgesys
  Buhalteris profesionalas turi laikytis atitinkamų įstatymų ir teisės aktų ir vengti jo profesiją diskredituojančių veiksmų.

   Terminai:
  Buhalteris profesionalas – asmuo, kuris veikia visuomeniniame, pramonės, prekybos, viešąjame ar švietimo sektoriuje ir kuris yra TBF organizacijos narės narys
 • MB Sostinės auditoriai aktyviai dalyvauja visuomeninėje, neatlygintinoje veikloje

  Nuo 2010m. MB Sostinės auditoriai dalyvauja Audito ir apskaitos tarnybos apskaitos standartų komiteto posėdžiuose (stebėtojų teisės).

  Šiuose posėdžiuose yra svarstomi ir priimami nauji verslo apskaitos standartai ir jų metodinės rekomendacijos.

   

  Nuo 2011m. gruodžio mėnesio MB Sostinės auditoriai dalyvauja Valstybinės Mokesčių Inspekcijos (VMI) ESKIS darbo grupėje, kurios užduotis sukurti aiškią ir suprantamą mokesčių likučių derinimo su VMI kortelę. Buvo pritarta mūsų įmonės darbuotojų sukurtai ir pasiūlytai kelių kortelių įdėjai. „Mano VMI” yra naudojama mūsų pasiūlyta forma, tik sutrumpintame variante. VMI susitikimų metu minėjo, kad dirba su skolų likučių detaliąja forma, kurioje siūlėme detaliai teikti duomenis apie visus sumokėtus mokesčius mokesčių mokėtojams suprantama kalba.

   

  Narystės ir darbai visuomeninėse organizacijose:

  Nuo 2010m. MB Sostinės auditoriai yra Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) nariai.

  MB Sostinės auditoriai direktorė yra LBAA apskaitos komiteto pirmininkė.

  MB Sostinės auditoriai direktorė aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje:

  2012m. LAR mokymo komiteto pirmininkė.

  2013m. LAR prezidiumo narė.