Dienpinigių apmokestinimas vykstant į komandiruotes
Nepmokestinami dienpinigiai

periodas Socialiniai dydžiai naudojami dienpinigių skaičiavimuose Jei darbo sutartyje nustatytas atlyginimas  viršija nurodyta sumą (MMA x 1,3) dienpinigiai neapsimokestina, EUR Dienpinigių norma dienai už komandiruotes Lietuvoje, EUR
MMA, EUR Bazinė socialinė išmoka (anksčiau – MGL), EUR
mėnesinis valandinis mėnesinis valandinis 15 proc. nuo MGL
Nuo 2018.07.01 400 2.45 38 520 3.19 15
Nuo 2018.01.01 400 2.45 38 520 3.19 5.7
Nuo 2016.07.01 380 2,32 38 494 3,02 5,7
2016-01-01 iki 2016-06-30 350 2,13 38 455 2,77 5,7
2015-07-01 iki 2015-12-31 325 1,97 38 422,5 2,56 5,7
2015-01-01 iki 2015-06-30 300 1,82 38 390 2,37 5,7
2014-10-01 iki 2014-12-31 299.76 1.82 37.65 389.68 2.36 5.65
2013-01-01 iki 2014-09-30 289.62 1.76 37.65 2.28 5.65

Svarbu:

1. Nuo 2018-07-01 jeigu    komandiruotė  Lietuvoje trunka   vieną   dieną,  dienpinigių  išlaidų  suma  yra 15 EUR. Iki 2018-06-30 jeigu    komandiruotė  Lietuvoje trunka   vieną   dieną,  dienpinigių  išlaidų  suma  yra  lygi 50 procentų  nustatytos sumos (visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos LR dienpinigių normos yra -15 proc. BSI*, t. y. 5,70 Eur (38 Eur x 15 proc.).

2. Nuo 2012-02-08 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 p. nuostatas (2012 m. vasario 2 d. Nr. 116 redakcija) darbuotojo, dalyvaujančio įgyvendinant Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamus projektus, komandiruotės išlaidos apmokamos pagal projektų sutartyse numatytas sąlygas. Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės netaikomos.

Dienpinigių normos.

 

Teisės aktai dėl dienpinigių skaičiavimo:

1. Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes, suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

2. LRV nutarimas 99 Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo