Nuo 2018m. keičiama GPM skaičiavimo tvarka gyventojams vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą.

GPM įstatyme pateikta nuo 2018m. taikoma GPM skaičiavimo formulė, kurios nedrįsta aiškinti VMI, nes tai yra per daug sudėtinga. Gyventojas yra žadama skaičiuoklė, kuri viską paskaičiuos.

Pagal naujas GPM skaičiavimo nuostatas yra nustatyta ši GPM skaičiavimo formulė, kai gyventojo metinės apmokestinamosios individualios veiklos pajamos yra tarp 20‘000 EUR -35000 EUR.

GPM=MP*0,15 – MP*(0.1-2/300’000*(MP-20’000)),

kur MP- metinės gyventojo apmokestinamos individualios veiklos pajamos

Matematiškai tą pačią GPM skaičiavimo formulę buvo galima užrašyti ženkliai papraščiau.

Žemiau pateikiama lentelė Nr.1, kurioje nurodoma įstatyme parašyta individualios veiklos GPM skaičiavimo formulė ir siūloma taikyti praktikoje paprastesnė jos versija, kurios rezultatas visada bus toks pats koks būtų jei būtų naudojama įstatyme nurodyta formulė.

Gyventojo metinės apmokestinamos individualios veiklos pajamos (MP) Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paskaičiavimo formulė (įstatymas)

 

Supaprastinta GPM skaičiavimo formulė
Iki 20‘000 GPM= MP*0,15 -MP*0,1 GPM=MP*0,05
Nuo 20‘000 iki 35‘000 GPM=MP*0,15 – MP*(0.1-2/300’000*(MP-20’000)) MP/150000*(MP-12500)
Nuo 35‘000 GPM= MP*0,15 GPM=MP*0,15

Lentelė nr. 1. Individualios veiklos GPM formulė 2018m. (netaikoma ŽŪ pajamų apmokestinimui)

 

Faktiškai matome, kad GPM didėja tiesiogiai proporcingai nuo 5% iki 15%

Lentelėje nr. 2 pateikiama informacija kaip didėja GPM tarifas didėjant individualios veiklos, išskyrus ŽŪ veiklą, pajamoms.

Gyventojo metinės apmokestinamos individualios veiklos pajamos (MP) GPM, tarifas Gyventojo metinės apmokestinamos individualios veiklos pajamos (MP) GPM, tarifas
20.000 € 5,00% 28.000 € 10,33%
21.000 € 5,67% 29.000 € 11,00%
22.000 € 6,33% 30.000 € 11,67%
23.000 € 7,00% 31.000 € 12,33%
24.000 € 7,67% 32.000 € 13,00%
25.000 € 8,33% 33.000 € 13,67%
26.000 € 9,00% 34.000 € 14,33%
27.000 € 9,67% 35.000 € 15,00%

Lentelė nr. 2. Individualios veiklos GPM tarifo priklausomybė nuo apmokestinamų pajamų 2018m.

 

 

 

 

Grafikas nr. 3. GPM tarifo kitimas, didėjant IDV veiklos metinėms pajamoms

 

Pavyzdys nr. 1

2018m. gyventojas uždirbo 38‘000EUR individualios veiklos pajamų ir patyrė 8‘000 EUR sąnaudų.

Gyventojo apmokestinamosios pajamos MP=38’000-8’000=30’000EUR

GPM= 30’000*0,15 – 30’000*(0.1-2/300’000*(30’000-20’000))=4500+30’000(0.1-0.0666667)=4500-1000=3500EUR

Galima GPM paskaičiuoti naudojant paprastesnę formulę:

GPM= 30‘000/150‘000*(30‘000-12500)=30‘000/150‘000*17‘500=3‘500 EUR

 

2018m. ūkininkams vykdantiems individualią veiklą GPM bus skaičiuojamas analogiškai, tik jų GPM tarifas yra ne 5%-15% intervale, bet 5%-10%. Tai reiškia, kad ūkininkui maksimalus GPM tarifas yra 10%, kai kitam gyventojui jis yra 15%.

Taigi ūkininko GPM paskaičiavimui yra taikoma kita formulė, kurią irgi buvo galima parašyti papraščiau.

Žemiau Lentelėje nr. 4. Pateikiama detalesnė informacija

Gyventojo metinės apmokestinamos ŽŪ individualios veiklos pajamos (MP) Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paskaičiavimo formulė (įstatymas)

 

Supaprastinta GPM skaičiavimo formulė
Iki 20‘000 GPM= MP*0,15 -MP*0,1 GPM=MP*0,05
Nuo 20‘000 iki 35‘000 GPM=MP*0,15 – MP*(0.1-1/300’000*(MP-20’000)) GPM=MP/300000*(MP-5000)
Nuo 35‘000 GPM= MP*0,1 GPM=MP*0,1

Lentelė nr. 4. Individualios žemės ūkio veiklos GPM formulė 2018m.

 

Lentelėje nr. 5 pateikiama informacija kaip didėja GPM tarifas didėjant individualios ŽŪ pajamoms.

Gyventojo metinės apmokestinamos ŽŪ individualios veiklos pajamos (MP) GPM, tarifas Gyventojo metinės apmokestinamos ŽŪ individualios veiklos pajamos (MP) GPM, tarifas
20.000 € 5,00% 28.000 € 7,67%
21.000 € 5,33% 29.000 € 8,00%
22.000 € 5,67% 30.000 € 8,33%
23.000 € 6,00% 31.000 € 8,67%
24.000 € 6,33% 32.000 € 9,00%
25.000 € 6,67% 33.000 € 9,33%
26.000 € 7,00% 34.000 € 9,67%
27.000 € 7,33% 35.000 € 10,00%

Lentelė nr. 5. Individualios ŽŪ veiklos GPM tarifo priklausomybė nuo apmokestinamų pajamų 2018m.

 

 

 

 

Grafikas nr. 6. GPM tarifo kitimas, didėjant individualios ŽŪ veiklos metinėms pajamoms

 

Pavyzdys nr. 2

2018m. gyventojas vykdantis žemės ūkio veiklą uždirbo 38‘000EUR individualios veiklos pajamų ir patyrė 8‘000 EUR sąnaudų.

Gyventojo apmokestinamosios pajamos MP=38’000-8’000=30’000EUR

GPM= 30’000*0,15 – 30’000*(0.1-1/300’000*(30’000-20’000))=4500+30’000(0.1-0.0333333)=4500-2000=2500EUR

Galima GPM paskaičiuoti naudojant paprastesnę formulę:

GPM= 30‘000/300‘000*(30‘000-5000)=0,1*25‘000=2‘500 EUR

 

Taigi 2018m. 30’000EUR apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų uždirbusio ūkininko GPM tarifas yra 8,33 % , kai ne žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo uždirbusio 30’000EUR apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų GPM tarifas yra 11,67%.

 

Dėkojame už paspaudimą patinka  facebook