2018 metais ir ankstesniais laikotarpiais nenuolatiniai Lietuvos gyventojai taip pat turi deklaruoti gautas pajamas, jei jų šaltinis Lietuvoje.

Pavyzdžiui:

Lietuvos gyventojas išvyko iš Lietuvos, bet liko jo nekilnojamas turtas, kuris yra išnuomotas.

Gyventojas turi kas mėnesį iki sekančio mėn. 25d. :
1. mokėti 15% GPM
2. pateikti FR0459 formą VMI, kurioje būtų uždeklaruotos gautos pajamos
Jei turtas parduodamas, taikoma pati tvarka.
Šaltinis: GPMĮ 31 str. FR0459 formos pildymo instrukcija

 

2017m. už 2016 metus kaip ir visada reikės deklaruoti pajamas ir/arba turtą ne visiems gyventojams, bet tik tiems, kurie papuola į sąrašus arba yra tam tikros sąlygos:

  1. Turtą deklaruojančių asmenų sąrašas čia . Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas sulaukė 18 metų, ir turi turto, kurio vertė viršija 1500EUR, jis turėtų pateikti vienkartinę turto deklaraciją.
  2. Pajamas deklaruojančių asmenų/atvejų sąrašas:

2.1. Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas NPD turi būti perskaičiuotas.

2.2. Jei privalo deklaruoti turtą pagal LR gyventojų turto deklaravimo įstatymą (žr. į 1p.).

2.3. Jei yra įregistruota individuali veikla ar išimtas verslo liudijimas, nepriklausomai nuo ar veikla buvo vykdoma ar nevykdoma.

2.4. Jei PVM mokėtojai turi ūkininko ir jo partnerio statusą arba yra jiems yra prievolė registruotis PVM mokėtojais arba yra gavę pajamų iš ES.  

2.5.  Jei gyventojas nėra ūkininkas arba jo partneris, bet vykdo individualią žemės ūkio veiklą ir yra PVM mokėtojas, arba jam yra prievolė tapti PVM mokėtoju arba yra gavęs pajamų iš ES.

2.6. Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą, kurio sąrašas čia.

2.7. Gavę kitokių pajamų, kurių sąrašas čia.

2.8. Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį dėl taikomų lengvatų, nepritaikyto NPD ir kt. dalykų. Apie tokius atvejus, skaityti čia.

2.9. Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai, jei jie išvyko/grįžo per metus už kuriuos teikiama deklaracija.

 Jei jūs nepapuolate į išvardintus sąrašus, vis tiek galite pateikti GPM308 metinę gyventojo pajamų deklaraciją VMI. Kodėl rekomenduojame pateikti? VMI deklaracijas kaupia ir saugo savo serveriuose, prie kurių duomenų bet kada galėsite prisijungti ir visada turėsite patikimus duomenis apie savo uždeklaruotas pajamas.

Jei turite klausimų dėl GPM308 pajamų deklaracijos pildymo, nemokamai konsultuoja VMI, tel. 1882.

Jei reikia privačios, mokamos konsultacijos, registruokitės konsultacijai MB Sostinės auditoriai: daiva@auditors.lt

 

Senesnių laikotarpių informacija apie deklaravimą 2016-2015m.

2016m. kaip ir visada gyventojams reikės deklaruoti 2015m. gautas pajamas. Apie tai, kada tai būtina padaryti rasite VMI puslapyje ir kokiais atvejais jas reikia deklaruoti rasite informaciją čia

Deklaravimo specifika už 2015m.

2015m. birželio 25d. buvo pakeistas mokesčių administravimo įstatymas , pagal kurį

Mokesčių mokėtojai iki 2016 m. birželio 30 d. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka turi informuoti mokesčių administratorių (VMI) apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu mokesčių mokėtojas šiame straipsnyje nustatyta tvarka iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos mokesčių administratoriui nepateikia, mokesčių administratorius į vėliau mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją neatsižvelgia ir jos nevertina.

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. VA-114 VMI prie FM viršininko įsakymu patvirtinta tvarka kaip iki 2016/06/30 gyventojams reikės pateikti duomenis apie:

– įsigyto arba planuojamo įsigyti turto šaltinius apie kurių gavimą niekas nebuvo deklaravęs;

– turimas lėšas (šaltinius), apie kurių susidarymą VMI nebuvo pranešta.

pvz. Mokesčių mokėtojas kasmet nuo 2009 iki 2014 metų iš tėvų gaudavo po 9 000 litų dovanų. 2014 metais šias lėšas mokesčių mokėtojas panaudojo butui daugiabučiame name įsigyti. 2011 ir 2012 metais gautas pajamas mokesčių mokėtojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje. Mokesčių mokėtojas, teikdamas pranešimą, turi nurodyti tik tas pajamas, kurių nedeklaravo, t. y. dovanojimo būdu gautas pajamas už 2009, 2010, 2013, 2014 metus

Deklaracijos forma PRC911 ir pildymo instrukciją galima rasti čia.

Kaip deklaruoti šaltinius VMI pateikė paaiškinimą, kurį rasite čia.

Trumpai deklarvimo esmė:

PRC911 formoje deklaruojami visi šaltiniai (paskolos, dovanos), kurių susidarymo datos yra nuo 2004m. sausio 1d. nepriklausomai nuo to kada jie yra panaudoti ir ar iš viso buvo panaudoti , o įsigytas turtas deklaruojamas tik tas turtas, kuris įsigytas nuo 2011m. sausio 1d.

Kas bus jei gyventojas nepateiks PRC911 formos iki 2016/06/30?

Mokesčių inspekcijos tikrinimo metu, kai reikės pagrįsti turimas lėšas arba turtą, ir jo pagrindimui, neužteks iki 2016/06/30 uždeklaruotų pajamų ir šaltinių pagal turto/lėšų įsigijimo datas, nebebus galimybės atnešti atgalinės datos paskolų ar dovanojimo sutarčių, kad pagrįsti lėšų legalumą. Nepagrįsti turto, lėšų įsigijimo šaltiniai bus apmokestinti kaip nelegaliai gautos pajamos (15 proc. GPM +sankcijos).

Nėra prievolės deklaruoti tų sumų, kurias įstatymų nustatyta tvarka deklaravomo kiti asmenys. Tačiau mes rekomenduojame deklaruoti viską, neturint ilizijų, kad kažkas kažkiek už jus deklaravo. Dėl perteklinių duomenų deklaracija bus laikoma teisinga, tačiau jei joje kas nors bus praleista, mokesčių mokėtojui (gyventojui) gali tai kainuoti finansiškai: reikės susimokėti mokesčius už sumas, kurios nebuvo uždeklaruotos, nors turės įrodymus, kad visi mokesčiai nuo jų buvo sumokėti ar įstatymų nustatyta tvarka šias sumas už mokesčių mokėtoją turėjo deklaruoti kiti asmenys, bet to nepadarė tinkamai.

2017-01-06