Intrastato ataskaitų pildymas

2018m. 2017m. 2016m.
Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba 250’000 280‘000 280‘000
Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba 150’000 170‘000 200‘000
Įvežimo statistinės vertės teikimo riba 3‘000‘000 3‘000‘000 3‘000‘000
Išvežimo statistinės vertės teikimo riba 6‘000‘000 6‘000‘000 7‘000‘000

Šių Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas viršiję Lietuvoje PVM mokėtojai privalo teikti Intrastato statistinę ataskaitas UPS-02, UPS-01.

Įvežimo statistinės vertės teikimo riba 3 mln. EUR (nepasikeitė lyginant su 2017 metais).

Išvežimo statistinės vertės teikimo riba 6 mln. EUR (nepasikeitė lyginant su 2017 metais).

Lietuvoje PVM mokėtojais viršiję nustatytų įvežimo ir/arba išvežimo statistinės vertės teikimo ribas privalo pildyti statistinių ataskaitų 13 langelį „Statistinė vertė, EUR“.

Šaltinis