1. Kokias klaidas bendrovės daro dažniausiai, rengdamosi pirkti šią paslaugą iš išorės tiekėjo?
 • Įmonėje darbas organizuotas taip, kad apskaitos paslaugas neįmanoma teikti, nebūnant įmonėje ir įmonė nėra pasirengusi persitvarkyti
 • Neparuošti buhalterinės apskaitos likučiai perdavimui, o senasis buhalteris jau atleistas.
 • nepadaromos istorinės informacijos kopijos įvairiais pjūviais Excel formate.
 • Įmonės veikla yra specifinė, yra daug lėšų investuota į dabartinį buhalterį, ir nėra numatytos investicijos (papildomi mokėjimai) naujam išorės tiekėjui, kad jis galėtų tinkamai tęsti ankstesnio buhalterio darbus.
 • Jei įmonės, kuri keičia vyr. buhalterį teisinė forma yra MB (mažoji bendrija), būtinas visuotino MB narių susirinkimo sprendimas dėl vyr. buhalterio keitimo.
 • Prieš nutraukiant sutartį su savo buhalteriu, įmonė nėra susitarusi su buhalterinių paslaugų įmone dėl paslaugų pirkimo. Gali būti, kad įmonės apskaitos darbų apimtys yra didelės, reikalavimai apskaitos vedimui yra specifiniai ir bus sudėtinga rasti apskaitos įmonę, kuri nedelsiant galėtų pasiūlyti didesnės apimties paslaugas ir turėtų tam pritaikytą įrangą.
 • keičiamas geras vyr. buhalteris į išorės įmonę tik dėl nereikšmingos apimties lėšų taupymo.
 • Pasirenkama pigiausia buhalterinių paslaugų įmonė
 • Pamirštama atlikti šiuos apskaitos įmonės darbų kokybės patikrinimo darbus:
  • Nesurinkta informacija apie paslaugų kokybę iš dabartinių apskaitos įmonės klientų
  • Įmonė negavo apskaitos įmonės darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos patvirtinimų iš buvusių darbdavių ar profesinių asociacijų.
  • Nebuvo įsitikinta, kad apskaitos įmonė taiko kokybės kontrolės standartus ir buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatas.
  • Įmonė nepatikrino kur ir su kokiomis priemonėmis bus tvarkomo jos buhalterinė apskaita. Apskaitos įmonėje klientų dokumentai saugomi nerakinamose, atvirose spintose; yra naudojama nelicenzijuota programinė įranga.
  • Nepatikrinta viešai skelbiama informacija apie įmonę. Pavyzdžiui www. rekvizitai. Lt paskelbtos pralaimėtos apskaitos įmonės bylos dėl netinkamai suteiktų paslaugų.
  • Apskaitos įmonė nėra apsidraudusi savo veiklos civilinės atsakomybės draudimu pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas.
  • Neįsitikinta ar apskaitos įmonės darbuotojai pastoviai kelia kvalifikaciją. Darbuotoja negali atsakyti kada paskutinį kartą buvo kvalifikacijos kėlimo kursuose.
  • Neįsitikinta, kad bus užtikrinamas duomenų konfidencialumas. Apskaitos įmonės darbuotojai dirba ne įmonės patalpose, bet savo namuose arba patalpose, kurių jūs nematote ir nežinote, kas dar gali matyti jūsų įmonės dokumentus.

 

Buhalterines paslaugas rekomenduojama rinktis iš išorės tiekėjų, jei yra siekiama:

 1. Pagerinti darbo organizavimo efektyvumą ir sumažinti vyr, buhalterio darbo sąnaudas
 • Įmonė labai maža ir jai nereikia pilnu etatu dirbančio buhalterio, tačiau pastoviai reikia pagalbos ir konsultacijų.
 • Kai įmonei yra efektyviau ir pigiau, kad vyr. buhalteris darytų tik vyr. buhalterio kvalifikacijos darbus, o ne užsiimtų skolų surinkimu, mokėjimų darymu, darbuotojų įdarbinimu, pardavimo sąskaitų išrašymu ir kitais darbais, kurių įkainis rinkoje yra mažesnis nei vyr. buhalterio.
 • Įmonės veikla yra sezoninė ar yra situacijų, kai darbų atlikimui nepakanka turimų resursų. Pvz. tuo pačiu metu reikia paskaičiuoti algas 100 darbuotojų ir sudaryti mėnesio ataskaitas. Šito darbo negali atlikti vienas buhalteris. Tačiau mėnesio eigoje darbo yra tik vienam buhalteriui.
 • Įmonė nenori investuoti į buhalterinės apskaitos programą ar kitą įrangą būtiną buhalterio darbui.
 • Įmonė neturi tokių didelių patalpų, kad sukurti tinkamą darbo vietą buhalteriui.
 • Įmonei sudėtinga ar per brangu įvertinti ar jos buhalteris dirba teisingai, ar jai nebus problemų ateityje dėl jo vedamos apskaitos.
 1. Įmonei reikia aukštesnės kokybės paslaugų, reikiamos kvalifikacijos buhalterių nėra rinkoje arba juos sudėtinga rasti. Norima didesnio saugumo ir stabilumo.
 • Įmonės vadovas nori daryti verslą, o ne tikrinti buhalterio darbą, pergyventi kas būtų, jei buhalteris susirgtų, sugalvotų paprašyti atostogų ar išeitų iš darbo.
 • Įmonei reikia didesnio užtikrinimo dėl buhalterio sudaromų ataskaitų kokybės ir laiku pasinaudoti visomis lengvatomis, kurios gali būti taikomos. Apskaitos įmonės turi žymiai didesnį žinių ir patirties baseiną. Jei apskaitą tvarko audito įmonė, jinai gali pateikti tvirtinimą dėl jos sudarytų ataskaitų pagal 4410 TSPS (tarptautinį susijusių paslaugų standartą). Toks tvirtinimas nėra auditoriaus išvada, tačiau dažnai užsienio šalių investuotojams jis yra pakankamas, kad atsisakyti finansinių ataskaitų audito.
 • Įmonė nori didesnio lojalumo. Akcininkai ir vadovai nori, kad buhalteris neturėtų draugiškų santykių su darbuotojais ir konfliktinėse situacijose būtų įmonės, o ne darbuotojų pusėje.
 • Įmonei reikia didesnio konfidencialumo, kad aktualiausi apskaitos dokumentai būtų saugomi ne įmonėje.
 • Kai įmonės darbo organizavimas nereikalauja situacijų, kad vyr. buhalteris būtų įmonėje.

 

 1. Kiek mažiausiai gali užtrukti įmonės parengimo procesas? Jei kalbame apie vidutinio dydžio, lietuviško kapitalo bendrovę.

Parengimo procesas gali užtrukti nuo 5 minučių iki pusmečio. Jis nepriklauso nuo to, kas valdo įmonę, bet priklauso nuo to kokia apskaitos būklė yra ir kaip vadovybė pasirengusi pakeisti savo įmonės valdymo struktūrą. Ar vadovybė yra pasirengusi dalį ne buhalterinių darbų, kuriuos darė buhalteris, perduoti kitiems darbuotojams. Daugelis profesionalių apskaitos įmonių turi programas, kurios leidžia pradėti darbus neįkeliant pradinių likučių, todėl jos apskaitos paslaugas gali pradėti teikti net iki duomenų perdavimo.

 

Išsivysčiusiose užsienio šalyse, retai kuri įmonė turi vyr. buhalterį dirbantį pagal darbo sutartį. Dauguma sėkmingų verslininkų mano, kad tai yra darbas, kuris įtakoja verslo sėkmę. Todėl jo atlikimą paveda profesionalams, net jei darbų apimtys yra didesnės nei 1 darbuotojo etatas ir net tuo atveju, jei ši paslauga iš išorės paslaugų tiekėjo yra brangesnė, nei darbuotojo samdymas.

2015m. vasario 10d. Sostinės auditoriai ©.