Daiva Čibiriene
MB „Sostinės auditoriai“ direktorė,
atestuota auditorė

Keičiasi vyr. buhalteris. Kas būtų, jei jis neperduotų dokumentų?

 
     Turbūt ne vienam teko praktikoje susidurti su situacija, kai įmonėje keičiasi vyriausiasis buhalteris ir naujajam buhalteriui jis palieka tik tokius sintetinės ir analitinės apskaitos registrus, kurių tas sugebėjo paprašyti.  Dažnai susidaro įspūdis, kad naujai atėjusiam buhalteriui perduodami likučiai rūpi labiau nei išeinančiam iš darbo buhalteriui. Nors atrodytų, kad likučių perdavimo klausimas turėtų būti labiau aktualus ne tęsiančiam toliau darbus, bet išeinančiam iš darbo
    Neperduoti išsamūs buhalterinės apskaitos likučiai sudaro rimtą  pagrindą apkaltinti buvusį buhalterį aplaidžiu apskaitos tvarkymu.  
Ką reikėtų daryti, kad išėjus iš darbo, būtų galima ramiai miegoti ir, esant nepagrįstiems kaltinimams, greitai apsiginti?
  1. Perduokite apskaitos likučius naujajam buhalteriui arba įmonės vadovui pagal dokumentų perdavimo aktą. Pirmą perdavimo akto egzempliorių su originaliais dokumentų gavėjo parašais saugokite 10 metų.
  2. Perduodami dokumentus, pasitikrinkite, ar perdavėte šiuos duomenis:
a)      Didžiąją knygą paskutinę darbo dieną ir kiekvieno mėnesio pabaigą (rekomenduojama pasilikti bent paskutinės Didžiosios knygos egzempliorių, kuriame yra duomenis gavusio asmens parašas).
b)      Perdavimo akte yra išvardinti atspausdinti buhalterinės apskaitos registrai, kurių kiekviename lape pasirašėte ranka.*
c)      Perdavimo akte yra išvardinti visi analitinės apskaitos registrai, kuriuos perdavėte.
d)     Perdavimo akte yra išvardinta visa informacija apie nepabaigtus atlikti darbus ir nurodytos priežastys, kodėl darbai nėra atlikti iki galo.
e)      Kiti dokumentai, įrodantys, kad perdavėte visą įmonės dokumentaciją ir  informaciją, už kurios kaupimą, saugojimą, sudarymą buvote atsakingi.
Buhalteris profesionalas greta perduodamų dokumentų perduos ir preliminarias mokestines ataskaitas, kurias jis turėtų sudaryti, jei mokestinis periodas būtų pasibaigęs. Tai būtų FR0573, FR0471, FR0600, FR0516, PLN204 formos.
Šiuo atveju galioja auksinė taisyklė:  elkis su kitais taip, kaip kad norėtum, kad elgtųsi su tavimi.
Pagal  buhalterinės apskaitos įstatymą apskaitos registrai turi būti pasirašyti.  Jie gali popierinės arba elektroninės formos. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti apskaitos registrai yra lygiaverčiai apskaitos registrams, kurie pasirašyti ranka. Todėl rekomenduotina išeinant iš darbo perduoti elektroniniu parašu pasirašytų apskaitos registrų laikmeną.