Kitos paslaugos

Teikiame vyr. buhalterių mokymo paslaugas. Konsultuojame Verslo apskaitos standartų taikymo klausimais.

Skaitome paskaitas verslo apskaitos standartų, mokesčių ir praktinio Excel taikymo darbe temomis.

Konsultuojame ir teikiame pagalbą dėl  mažųjų bendrijų mokesčių apskaičiavimo ir buhalterinės apskaitos klausimais.

Konsultuojame individualios veiklos, asmeninių deklaracijų pildymo klausimais.