Iki 2015m. lapkričio 5. galiojo LR Susisiekimo ministerijos įsakymas 405, pagal kurį buvo nustatyta automobilių kuro normų nustatymo metodika.

2015m. lapkričio 5d. šis įsakymas yra paskelbtas negaliojančiu.  Aplinkos ministerija atšaukusi kuro normos nustatymo metodiką, neišleido jokio kito oficialaus dokumento, kuriame būtų patvirtinta nauja kuro normos nustatymo tvarka. Tačiau aplinkos ministerijos interneto svetainėje yra paskelbta, kad dabar kuro normas įmonės turės nustatyti pagal kontrolinio važiavimo metu suvartotą faktiškai kuro kiekį. Taigi įmonės turės atlikti daug darbų ir susidokumentuoti kontrolinių važiavimų rezultatus. Automobiliai sensta, o tai reiškia, kad kontrolinius matavimus reikės periodiškai atnaujinti. Įmonės apskaitos politikoje, kurią nustato įmonės vadovybė,  turėtų būti aprašyta kokiais atvejais atliekami kontroliniai matavimai.