PSD įmokos

PSD įmokas turi mokėti visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai su tam tikromis išimtimis.

Jei išvykstate iš Lietuvos būtina apie išvykimą deklaruoti, kitaip bus skaičiuojamos PSD įmokos (kas mėnesį 9 proc. nuo minimalios algos):

  • Iki 2016/12/31 apie išvykimą reikia deklaruoti GPM308 deklaracijoje
  • Nuo 2017/01/01 gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai (seniūnijai). Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu „Elektroninių valdžios vartų” interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt.

Šaltinis: Vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, VMI komentaras dėl PSD įmokų mokėjimo.

Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš šalies ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatas, privalo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Jei žmogus deklaravo išvykimą iš Lietuvos, jis PSD mokėti neturi. Tačiau grįžęs į Lietuvą gyventojas privalo atvykimą deklaruoti Gyventojų registre ir pradėti mokėti PSD įmokas.

Jei gyventojas buvo išvykęs iš Lietuvos ir pamiršo uždekaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą Gyventojų registre, tačiau išvykimo laikotarpiu legaliai dirbo kitoje  ES, Europos ekonominės erdvės ( EEE) šalyje ar Šveicarijoje, PSD įmokų Lietuvoje mokėti neprivalo. Tačiau tokiu atveju gyventojas turi turėti ir mokesčių administratoriui paprašius pateikti dokumentą įrodantį draustumą toje šalyje. Tokiu dokumentu gali būti formos: E101, E102, E103 ar E106, E121 arba laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo atitinkamu laikotarpiu buvo apdraustas socialiniu (t.t.  ir sveikatos) draudimu kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.

„Mokesčių inspekcija metines preliminarias GPM308  deklaracijas formuoja pagal trečiųjų šaltinių (pvz.: Valstybinės ligonių kasos, darbdavių, kredito įstaigų) pateiktus duomenis. Todėl gyventojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją, turėtų pasižiūrėti, ar VMI sudarytoje deklaracijoje įrašyti duomenys yra teisingi ir, jei reikia, juos 35A laukelyje pagal savo turimą informaciją patikslinti. GPM308 formos 35A laukelyje nereikia įrašyti mėnesių, kuriais gyventojas buvo išvykęs ir savo išvykimą deklaravęs Gyventojų registre ar buvo apdraustas socialiniu (įskaitant ir sveikatos) draudimu kitoje ES, EEE valstybinėje narėje ar Šveicarijoje.