1. Dovanų kuponų apmokestinamas PVM

 Parduodant dovanų kuponus PVM sąskaitos faktūros išrašomos tik tuo atveju, jeigu atlygis, gautas už dovanų kuponą, yra laikomas avansu, nuo kurio yra skaičiuojamas PVM. Tačiau net ir tuo atveju, jei toks atlygis yra laikomas avansu, PVM sąskaitos faktūros gali būti nerašomos, jei teisės aktuose yra numatyta, jog atitinkamų prekių ar paslaugų, kurias dovanų kuponas suteikia teisę įsigyti, pardavimas neturi būti įforminamas PVM sąskaitomis faktūromis.

Tuo atveju, kai atlygis, gautas už dovanų kuponus, nelaikomas avansu, tai, panaudojus dovanų kuponą, t.y. patiekus atitinkamas prekes ar suteikus paslaugas, tokių prekių tiekimas ar paslaugų teikimas turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra (išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato, jog PVM sąskaitos faktūros neturi būti naudojamos).

PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma tam asmeniui, kurio vardu yra atliekamas pirkimas.

Jei atlygis už dovanų kuponus nebuvo laikomas avansu, tai, dovanų kuponų nepanaudojus, PVM neturėtų būti apskaičiuojamas.

PVM deklaracijoje atlygis už parduotus kuponus deklaruojamas tik tuo atveju, jei toks atlygis buvo laikomas avansu, apmokestinamu PVM. Jei atlygis nebuvo laikomas avansu ir PVM nebuvo skaičiuojamas, tai toks atlygis PVM deklaracijoje nedeklaruojamas. Daugiau yra čia.

Pavyzdys

Prekybos centre A galima įsigyti dovanų kuponus, kurie leidžia įsigyti prekių ar paslaugų, parduodamų bet kurioje prekybos centro A parduotuvėje. Parduodami dovanų kuponai galioja 12 mėn. nuo kupono pardavimo datos. Kaip turėtų būti išrašomos PVM sąskaitos faktūros?

Kadangi prekybos centro A parduodamų dovanų kuponų objektas nėra aiškus, t.y. neaišku nei kokioje parduotuvėje, nei kas bus įsigyta, tai atlygis gautas už tokius dovanų kuponus negali būti laikomas avansu ir todėl PVM tokių dovanų kuponų pardavimo momentu neturi būti apskaičiuojamas. Vadinasi, pačių dovanų kuponų pardavimas PVM sąskaitomis faktūromis nėra forminamas.

Tuo atveju, jei prekybos centro A dovanų kuponą įsigyja gyventojai (neapmokestinamieji asmenys), kurie vėliau dovanų kuponus panaudoja pirkdami:

 knygas knygyne, kurį valdo įmonė B,

 drabužius parduotuvėje, kurią valdo įmonė C,

 batus parduotuvėje, kurią valdo įmonė D,

o knygų drabužių ir batų pardavimas yra įforminamas kasos aparato kvitu, tai PVM sąkaitos faktūos, vadovaujantis Mokesčams apskaičuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtintų LRV 2002 m. gegužė 29 d. nutarimu Nr. 780, nuostatomis, yra neišrašomos.

Tuo atveju, jei prekybos centro A dovanų kuponą įgyja įmonė, kuri vėliau pačios kuponus panaudoja pirkdama tam tikras prekes, tai tokių prekių pardavimas turi būti įformintas PVM sąkaitomis faktūromis (PVM sąskaitas faktūras turėtų išrašyti tie asmenys, kurie realiai pardavė prekes, pvz., įmonė B, C ar D).

2. Nuolaidų kuponų apmokestinamimas PVM

Kas yra nuolaidų kuponas?

Nuolaidų kuponu iš esmės laikytina priemonė, kuri asmeniui suteikia teisę gauti atitinkamo dydžio nuolaidą, įsigyjant tam tikras prekes ar paslaugas. Nuolaidų kuponai gali būti tiek parduodami už atlygį, tiek suteikiami nemokamai.

Tuo atveju, jei nuolaidų kuponai yra suteikiami be atlygio, tai tokie nuolaidų kuponai PVM neapmokestinami.

Tuo atveju, jei nuolaidų kuponai yra parduodami, tai laikoma, kad buvo gautas atlygis už suteiktą teisę į atlygį. Jei tokios teisės suteikimo vieta yra Lietuva, o teisę suteikė Lietuvoje įsikūręs asmuo (esantis ar privalantis būti PVM mokėtoju), tai tokios teisės suteikimas yra apmokestinamas, taikant standartinį PVM tarifą.

Dovanų ir kuponų apmokestinimo tvarka bus keičiama, kadangi nuo 2019 m. sausio 1 d. nacionalinėje teisėje turi būti įgyvendinta Tarybos direktyva (ES) 2016/1065, kuria iš dalies keičiamos 2006/112/EB nuostatos dėl kuponų apmokestinimo tvarkos. Naujoji direktyva bus taikoma nuo 2019/01/01 (išleistiems kuponams po 2018/12/31).