Jei įsigijote nekilnojamą turtą, kuriam yra privaloma registraciją Nekilnojamojo turto registre  ir jos statybą nėra baigta, nepamirškite užregistruoti statybos baigtumą arba turto išmatavimų pokyčius, jei jie įvyko po turto įsigijimo. Neatlikus šių veiksmų gręsia baudos ir didesnis nekilnojamo turto mokestis.

daugiau žiūrėti 2016/03/02 Alinkos ministerijos pranešime