99 % įmonių Lietuvoje taiko VAS finansinių ataskaitų sudarymui.

Mes parengėme VAS santrauką, kuri  nukreiptų į reikalingą VAS.