Naujos juridinių asmenų prievolės nuo 2016 m. sausio 1 d.
Prievolė Dydžiai Teikimas Teisės aktas periodas Forma kokių duomenų reikės
Iš įmonių dalyvių (fizinių asmenų) gautos piniginėsįmokos (įskaitant įmokas nuostoliams padengti), kai vieno fizinio asmens per vienerius kalendorinius metus įmokėta suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. 15 000 Eur (apyvarta) Vieną kartą per metus. 2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1897 (55-1 str.) Metinė forma. Teikiama 2017m. už 2016m.. FR0711, priedas FR0711E gyventojo duomenys (vardas, pavardė, a.k. gyv. vieta, įmokos kodas, suma) išmokų rūšys: 1.įmonės skola darbuotojui  pagal av.ap; 2. darbuotojo skola įmonei pagal av.ap.3. akcininkų įmokos nuostoliams padengti,4. akcininkų apmokėjimai už akcijas, 5.kitos akcininkų įmokos
Atskaitingų asmenų skolos (informacija apie įsiskolinimus fiziniams asmenims už šių asmenų juridinio asmens vardu patirtas išlaidas ir fizinių asmenų įsiskolinimus už iš to juridinio asmens atsiskaitytinai gautas išmokas): įsiskolinimas vienam fiziniam asmeniui ar vieno fizinio asmens įsiskolinimas kalendorinių metų gruodžio 31 dieną, kai įsiskolinimas ne mažesnis kaip 15 000 eurų. 15 000 Eur (likutis) Vieną kartą per metus. 2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1897 (55-1 str.)
Užsienio juridinių asmenų suteiktos paslaugosLietuvoje: jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienerius kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. 15 000 Eur (apyvarta) Vieną kartą per metus. 2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1897 (55-1 str.) FR0711, priedas nr. FR0711F pavadinimas, kodas, valstybės kodas, būveinė, paslaugos rūšis, gautų paslaugų vertė Pajamų rūšys pagal veiklas: 1.statyba, 2. mašinų, įrengimų instaliavimas, priežiūra, projektavimas, remontas; 3.informacinės paslaugos, 4.profesinė- mokslinė veikla, 5.administracinė ir aptarnavimo veikla, 6.kita veikla
Nenuolatinis gyventojas, dirbantis įmonėje Lietuvoje pagal laikinojo įdarbinimo sutartį:informacija apie kiekvieną nenuolatinį Lietuvos gyventoją, dirbantį įmonėje Lietuvoje pagal laikinojo įdarbinimo sutartį, sudarytą su užsienio valstybės juridiniu asmeniu. Vieną kartą per mėnesį 2015 m. birželio 25 d. įstatymas Nr. XII-1897 (55-1 str.) Mėnesinė forma. Pirmas periodas 2016/01, už kurį reikia pateikti 2016/02/15. FR1147 Dėl įdarbinimo sutarčių sudarytų su užsienio juridiniais asmenimis: sutarties numeris, data, užsienio juridinio asmens kodas, pavadinimas, būveinė, el. paštas. Dėl įdarbintų nenuolatinių LTL gyventojų: vardas, pavardė, asm. kodas, sutarties nr, darbo pradžia ir pabaiga Lietuvoje