Šiame puslapyje pateikiama  įvairiausių veiklos formų analizė pagal 2017m. galiojančius teisės aktus reglamentuojančius mokesčių skaičiavimą .

Jei lyginti dvi juridinių asmenų formas UAB ir MB,  laimi MB, kai joje yra vienas narys, kurioje jis dirba vadovu ir jo metinės vadovavimo darbo pajamos  yra didesnės nei 5’000 eur (417 eur/mėn).

Kodėl taip yra? MB turi mokėti fiksuotus mokesčius Sodrai už MB narį, jei jis nepapuola į VSD (2017m. Ip. 30,8%-2017m. IIp.30,3%) ir PSD (9%) įstatymuose nustatytas išimtis. 2017m. šių fiksuotų metinių mokesčių Sodrai suma yra 1’803,48 eur. Kuo didesnį užmokestį už vadovavimo paslaugas gauna MB narys, tuo jo pajamų apmokestinamas MB yra mažesnis nei UAB, nes MB Sodrai įmokos yra fiksuotos ir mokamos nepriklausomai nuo MB nario pajamų. UAB –o atveju nuo visų darbo užmokesčio pajamų reikia mokėti įmokas Sodrai ir kai jos didėja, didėja mokesčiai Sodrai. 2017m. VSD įstatyme, kuris buvo patvirtinta 2016m. vasarą, buvo numatytos 120 VDU lubos darbo užmokesčio pajamoms. Tačiau 2016m. gruodžio mėnesį iš 2017m. VSD įstatymo jos buvo panaikintos ir 2017m. sausio 1d. įsigaliojo VSD įstatymas be lubų darbo mokesčiui.

 

Verslo liudijimo ar individualios veiklos pasirinkimas turi lūžio tašką – metinės 9’000 eur pajamos. Faktiškai jei metinės gyventojo individualios veiklos apmokestinamos pajamos (pelnas) yra mažos ir nesiekia 9’000 eur, jam geriau dirbti pagal individualios veiklos pažymą. Verslo liudijimas geras pasirinkimas, kai metinės pajamos yra intervale 9‘000-45‘000 eur.  Gali būti, kad lūžio taškas bus mažesnė suma, nes savivaldybė turi teisę sumažinti verslo liudijimo GPM dalį arba gyventojas gali gauti subsidiją iš darbo biržos, tokiu atveju vėl reikia skaičiuoti, kuri individualios veiklos apmokestinimo forma gyventojui yra patrauklesnė.

 

Sodros mokesčių lubos Iki 2017 Nuo 2017
Indiv. veiklą vykdantys, MB nariai, autoriniai 48 einamųjų metų draudžiamų pajamų dydžiai 21‘360‘€ 28 VDU einamųjų metų =20’753,6€
Ūkininkai 12 einamųjų metų draudžiamų pajamų dydžiai 5‘340‘€ 7 VDU einamųjų metų =51’88,4 €

Žemiau pateikiami mokesčių palyginimai, pagal  verslo formas.

Pagal skaičiavimus, geriausias pasirinkimas vykdyti veiklą yra individuali veikla. Tačiau MB tampa geriausiu pasirinkimu, kai MB vadovo, kuris yra MB narys metinės vadovavimo pajamos pasiekia 0,1 mln.  EUR. Taigi viskas priklauso nuo pajamų. Be to, reikia nepamiršti, kad vykdant individualią veiklą, gyventojas atsako visu pasauliniu savo šeimos turtu, o MB atveju, tik MB turtu. Kitas individualios veiklos trūkumas yra tas, kad jei gavai pajamas turi susimokėti mokesčius, o MB atveju galima nutemti mokėjimo terminą, suteikiant MB nariui paskolą, vietoj išmokos. Dažnai šito reikia, kai yra verslo pradžia ir kiekvienas EUR yra svarbus.

Skaičiavimai nėra paprasti, 2017m. taikomi skirtinti VSD tarifai, tam tikrais atvejais taikomi fiksuoti minimalūs mokesčiai, kitais atvėjais įsijungia lubos. Kaip buvo atlikti skaičiavimai, rasite, šioje lentelėje

2017m. verslo liudijimas Individuali veikla pagal pažymą (laisvoji profesija), 15 proc. GPM Individuali veikla pagal pažymą (nelaisvoji profesija), 5 proc. GPM UAB Darbuotojas MB nario pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį MB nario pajamos asmeniniams poreikiams
 pajamos per metus, Eur Verslo liudijimo kaina (VSD 1176,48+PSD 410,4+ GPM 684) proc. Individualios veiklos kaina, 15 proc. GPM proc Individualios veiklos kaina, 5 proc. GPM proc Darbo užmokesčio mokesčiai: 15% GPM, 31,18 % VSD, GF, 9% PSD proc MB nario mokesčiai,kai pajamos gaunamos pagal c.p. sutartį proc MB nario mokesčiai, kai lėšos gaunamos asmeniniams poreikiams proc
1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9 10 11=10/1 12 13=12/1
3000 2270,88 75,7% 1032 34,4% 822 27,4% 1655,4 55,20% 2253,48 75,1% 2.253,48 75,1%
5000 2270,88 45,4% 1446,4 28,9% 1096,4 21,9% 2759 55,20% 2553,48 51,1% 2.277,50 54,6%
8000 2270,88 28,4% 2068 25,9% 1508 18,9% 4414,4 55,20% 3003,48 37,5% 4364 54,6%
10000 2270,88 22,7% 2482,4 24,8% 1782,4 17,8% 5518 55,20% 3303,48 33,0% 5455 54,6%
30000 2270,88 7,6% 7161 23,9% 5061 16,9% 16554 55,20% 6303,48 21,0% 8604,02 28,7%
50000  –  – 11935 23,9% 8435 16,9% 27590 55,20% 9303,48 18,6% 11604,02 23,2%
100000  –  – 18427,87 18,4% 11427,87 11,4% 55180 55,20% 16803,48 16,8% 19104,02 19,1%