NPD 2016, 2017m.

2017m. NPD apskaičiavimo paaiškinimas yra čia, o VMI seminaro medžiaga čia.

Žemiau pateikiamas NPD skaičiavimo paaiškinimas dėl 2016m.

Kaip apskaičiuojamas 2016m. mėnesio NPD?

Darbuotojams, kurių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, toliau – darbo užmokestis) per mėnesį neviršija vienos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, galiojusio einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., taikomas mėnesio NPD nuo 166 eurų padidėjo iki 200 eurų.

Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA) nuo 2016 m. sausio 1 d. yra 350 eurų (iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 325 eurai).

Vadinasi, maksimalus 200 eurų mėnesio NPD visą 2016 m. mokestinį laikotarpį taikytinas tiems gyventojams, kurių kiekvieno mėnesio darbo užmokestis neviršys 350 eurų.

Didesnį darbo užmokestį gaunantiems gyventojams, išskyrus riboto darbingumo asmenis (kuriems nustatytos didesnės nekintamo NPD sumos), taikytinas mėnesio NPD yra mažesnis, nustatytas laikantis principo, kad didėjant darbo užmokesčiui, NPD mažėja ir yra apskaičiuojamas pagal formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 200 – 0,34 × (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., vienas dydis).

 

Taigi, mėnesio NPD apskaičiavimo formulė išlieka, tačiau, skirtingai nei praėjusiais metais, mėnesio NPD apskaičiavimo formulėje atsirado naujas duomuo – MMA dydis, galiojantis einamųjų metų sausio 1 d. Vadinasi, pagal naująją formulę apskaičiuojant mėnesio NPD, reikia orientuotis į tą MMA dydį, kuris galioja atitinkamų kalendorinių metų sausio 1 dieną, išmokant darbo užmokestį 2016 m. mokestiniu laikotarpiu – į tą MMA dydį, kuris galioja 2016 m. sausio 1 d., t. y. į 350 eurų sumą. Kaip apskaičiuojamas taikytinas NPD, pasiaiškinkime pagal konkrečią situaciją:

Gyventojo 2016 m. mėnesio darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) yra 750 eurų. Taikytino mėnesio NPD suma yra 64 eurai, apskaičiuojama taip:

750 (eurų, darbo užmokestis) – 350 (eurų, MMA dydis 2016 m. sausio 1 d.) = 400 (eurų);

400 (eurų) × 0,34 (koeficientas) = 136 (eurai);

200 (eurų) – 136 (eurai) = 64 (eurai).

 

Nuo kokios darbo užmokesčio sumos nebetaikomas mėnesio NPD?

Kai mėnesio darbo užmokestis yra 938,23 euro ar didesnis, NPD 2016 m. mokestiniu laikotarpiu nebetaikomas, nes jis yra lygus nuliui (938,23 – 350; 588,23 × 0,34; 200 – 200).

Palyginę 2016 m. ir 2015 m. darbo užmokesčio ribą, nuo kurios mėnesio NPD netaikomas, pastebėsime, kad ji kilstelėta 10 (nuo 928 iki 938) eurų.

 

Ar pasikeistų NPD apskaičiavimas, jeigu MMA būtų pakeista einamaisiais metais?

Tuo atveju, jeigu MMA būtų pakeista dar tais pačiais – 2016 m., pavyzdžiui, Vyriausybei nustačius nuo 2016 m. liepos 1 d., tarkime, 380 eurų MMA dydį, MMA suma mėnesio NPD formulėje 2016 m. nesikeistų. NPD ir toliau kiekvieną 2016 m. mėnesį būtų apskaičiuojamas pagal formulę, kurioje vienas MMA dydis reikštų 350 eurų sumą. Pagal formulę 380 eurų suma (kaip MMA dydis, galiojantis atitinkamų metų sausio 1 d.) būtų svarbi tik nuo 2017 m. sausio 1 d., apskaičiuojant 2017 m. taikytiną mėnesio NPD, ir tik tuo atveju, jeigu MMA dydis iki 2017 m. sausio 1 d. nebūtų dar kartą pakeistas.

Pasikeitus MMA einamaisiais metais, tiems gyventojams, kurių darbo užmokestis, tarkime, nuo 2016 m. liepos 1 d. padidėtų iki 380 eurų, būtų taikoma nebe maksimali 200, o 189,80 euro (380 – 350; 30 × 0,34; 200 – 10,20) NPD suma.

Pažymėtina, kad maksimali 200 eurų NPD suma yra nekintamas dydis, kuris gali būti pakeistas tik įstatymu, keičiančiu GPMĮ 20 str. 1 dalyje pateiktą mėnesio NPD formulę.

 

Kokios mėnesio NPD sumos nuo 2016 m. sausio 1 d. nustatytos riboto darbingumo asmenims?

Nuo 2016 m. sausio 1 d. padidinti taikytini mėnesio NPD:

  • gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, NPD nuo 235eurų padidintas iki 270 eurų;
  • gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, NPD nuo 175 eurų padidintas iki 210 eurų.

Riboto darbingumo asmenims didesni (270 ar 210 eurų) mėnesio NPD taikomi, nesvarbu, kokio dydžio yra jų mėnesio darbo užmokestis.

 

Kokie papildomi mėnesio NPD nustatyti nuo 2016 m. sausio 1 d.?

Vaikus auginantiems tėvams mėnesio papildomas NPD nuo 60 eurų padidintas iki 120 eurų už kiekvieną auginamą vaiką (savo ar įvaikintą) iki 18 metų, taip pat vyresnį, besimokantį mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Ši mokestinė lengvata, kaip ir anksčiau, yra taikytina tėvams, kurių vyresni kaip 18 metų vaikai pagal bendrojo ugdymo programas mokosi ne tik bendrojo ugdymo mokyklose, bet ir profesinio mokymo įstaigose (grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu).

 

Koks metinis NPD taikytinas 2016 metais?

Metinis NPD, kaip ir ankstesniais metais, apskaičiuojamas, atsižvelgiant ne tik į su darbo santykiais susijusių pajamų, bet į gautą bendrą metinių apmokestinamųjų pajamų, kurioms nustatytas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumą (toliau – metinių pajamų suma). Išlieka išimtis tik dėl tų apmokestinamosioms pajamoms priskirtų išmokų, kurios išmokėtos pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba tokią sutartį nutraukus, ir kurios neviršija sumokėtų įmokų sumos. Tokios išmokos į metinių pajamų sumą neįskaičiuojamos.

Maksimalus – 2 400 eurų (2015 m. buvo – 1 992 eurai) metinis NPD taikytinas gyventojams, kurių metinių pajamų suma neviršys 12 minimalios mėnesinės algos, buvusios einamųjų metųsausio 1 d., dydžių sumos. Toks metinis NPD 2016 m. taikytinas gyventojams, kurių 2016 m. gautų metinių pajamų suma bus ne didesnė kaip 4 200 eurų (350 eurų × 12 mėn.).

Didesnes metines pajamas gaunantiems gyventojams metinis NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Gyventojui taikytinas metinis NPD = 2 400 – 0,34 × (metinių pajamų suma – 12 minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių).

 

Kadangi MMA, nustatytas 2016 m. sausio 1 d., yra 350 eurų, tai, pagal formulę apskaičiuojant 2016 m. taikytiną metinį NPD, 12 MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., reikšmė šioje formulėje yra 4 200 eurų (350 eurų × 12 mėn.).

Metinis NPD 2016 m. bus lygus nuliui, kai gyventojo gautų metinių pajamų suma bus 11 259 eurai (938,23 euro × 12 mėn.) ar didesnė.

Prisiminkime, kad metinis NPD (lyginant su mokestiniu laikotarpiu pritaikytų 12 NPD suma) gali sumažėti arba net visai nebepriklausyti dėl įvairių priežasčių: iš kelių darbdavių gaunamo darbo užmokesčio, vienkartinio pobūdžio iš darbdavio gautų išmokų (premijų, priedų, priemokų), smarkiai pasikeitusio darbo užmokesčio, ligos pašalpų, kalendoriniais metais gautų kitų rūšių apmokestinamųjų pajamų ir kitokių aplinkybių. Pareiga perskaičiuoti metinį NPD, deklaruoti metines pajamas ir primokėti pajamų mokestį, kalendoriniams metams pasibaigus, nustatyta pačiam gyventojui. Gyventojui, darbo užmokestį gaunančiam daugiau nei iš vieno darbdavio, taip pat gaunančiam ar planuojančiam gauti ir kitokių apmokestinamųjų pajamų (pvz., dividendų, pajamų už nekilnojamojo turto nuomą, autorinius atlyginimus ir pan.), vertėtų apsvarstyti, ar nereikėtų pateikti prašymą darbdaviui tik dėl dalies jam priklausančio NPD taikymo arba prašymą iš viso nebetaikyti NPD. Prisitaikyti visą metinį NPD už praėjusį mokestinį laikotarpį galimybė išlieka, pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.