Subsidijos karantino metu, 2020m.

Duomenys atnaujinti 2020-10-29

Nuo 2020m. spalio 28d. 21-oje savivaldybėje paskelbtas karantinas

SUBSIDIJOS VERSLUI DĖL DARBO VIETŲ IŠSAUGOJIMO

 1. Darbdavio prievolės:
  1. Per 1 d.d. privalo informuoti VDI apie prastovos paskelbimą, nesvarbu ar jis teiks prašymą subsidijai gauti. Pranešimo dėl paskelbtos prastovos forma

Daugiau  apie tai čia.  Įmonių paskelbusių prastovas sąrašas. 

 1. Prastovos metu darbdavys gali mokėti MMA (607eur) iki mokesčių, bet ne mažiau, jei darbuotojas dirba pilnu etatu. Darbdavys gali nuspręsti mokėti už prastovą ir daugiau nei MMA
  3. Paskelbus prastovą, iš darbuotojo negalima reikalauti, kad jis atvyktų į darbą
  4. Jei paskelbta dalinė prastova, už prastovos laiką minimalus darbo užmokestis negali būti mažesnis nei MMA.
 2. Dalinės prastovos trukmė negali būti mažesnė nei dvi darbo dienos per savaitę arba 3val. per dieną.
  6. Reikės gražinti gautą subsidiją per 2 mėnesius paaiškėjus, kad darbdavys pažeidė subsidijavimo sąlygas dėl darbo vietos išsaugojimo. Subsidija grąžinama dėl kiekvieno darbuotojo atskirai.

 

 1. Subsidijos dydis:
  Subsidiją paskirs užimtumo tarnyba ir mokės darbdaviui.
  2. Subsidija gali būti dviejų rūšių. Pats darbdavys nusprendžia kokią subsidiją jis norėtų gauti:

  • 70% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 910.50 eur/mėn, ir kai darbuotojo darbo užmokestis už prastovą yra nedidesnis nei yra nurodytas darbo sutartyje.
  • 90% nuo paskaičiuoto darbuotojo darbo užmokesčio už prastovą, kai subsidijos dydis ≤ 607 eur/mėn

 

 

 

SAVARANKIŠKAI DIRBANČIŲJŲ SUBSIDIJOS

 

Akcentai:
1. apibrėžta pagal kokio teisės akto (VSD įstatymo 2 str.9d.) nuostatas asmuo yra laikomas savarankiškai dirbančiu
2. Nustatytos sąlygos, kada galima gauti išmoką:

2.1.  savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per periodą, kuris yra nuo 2019-xx-xx iki 2020-10-xx ir kiekvienai savivaldybei yra skirtingas pagal karantino paskelbimo datą.

Jei norite pasitikrinti, kiek dienų per paskutinius 12 mėnesių vykdėte veiklą su verslo liudijimu ar individualia veikla, reikėtų:

2.1.1. jungtis per e-bankininkystę ar kt. sistemas (e-parašas) prie asmeninių duomenų Sodroje: www.sodra.lt/Gyventojui .

2.2.2. prisijungus, reikėtų suformuoti suvestinę REP.03 už laikotarpį nuo 2019-xx-xx iki 2020-10-xx

Veikla turėjo būti NENUTRAUKTA iki jūsų savivaldybėje karantino paskelbimo dienos 2020-xx-xx (pvz. Vilniuje 2020-10-28).

 • Nuo 2020-xx-xx iki karantino (ekstremalios situacijos) pabaigos asmens darbo užmokesčio pajamos iki mokesčių yra ne didesnės nei 607 eur/mėn.
 • neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso (dėl juridinio asmens: MB, IĮ, TŪB, KŪB).
 1. Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui mokama kas mėnesį už pilną kalendorinį mėnesį ir yra lygi 257 eur/mėn. Jei karantino trukmė mažesnė, nei vienas mėnuo atitinkamai bus paskaičiuotas mažesnis subsidijos dydis.
 2. Vienas asmuo= viena išmoka. Jei vykdomos kelios savarankiškos veiklos, išmoka bus tik už viena.
 3. Išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui paskiriama per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos. Kreipimosi tvarka tokia pati, kokia buvo kovo mėnesį.
 4. VSD įstatymo ištraukos apibrėžiančios savarankiškai veiklą vykdančius asmenis, kas jiems priskiriama:
  • VSD įstatymo 2 str. 9d.
   Savarankiškai dirbantys asmenys – individualių įmonių savininkai; mažųjų bendrijų nariai; tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai; asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys); fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis (toliau – ūkininkai ir jų partneriai); šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme (toliau – šeimynos dalyviai); asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (išskyrus asmenis, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje).
  • VSD įstatymo 4 str. 1d.
   Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis LR teritorijoje (įskaitant komandiruotus į LR ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui asmenis) arba ne LR teritorijoje, bet pagal darbo sutartis, sudarytas su LR registruotais draudėjais, jeigu vadovaujantis LR tarptautinėmis sutartimis arba ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip, asmenys, atlygintinai einantys narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti GPM įstatyme, tuo pačiu metu iš šio draudėjo gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

 

Savarankiškai dirbančiųjų prašymai dėl subsidijos gavimo

Prašymai dėl subsidijos gavimo teikia patys fiziniai asmenys:

 1. e-būdu užsiregistravus užimtumo tarnyboje

ir nuosekliai vykdant registracijos žingsnius, kurių metu užpildysite išmokos skyrimo savarankiškai dirbantiems asmenims prašymo formą.

 1. jei Užimtumo tarnyboje jau esate užsiregistravęs anksčiau (pvz. dėl pavasario karantino paskelbimo), reikėtų susisiekti su jums priskirtu tarnybos darbuotoju, kad jis jums pagelbėtų pateikti prašymą

Prašymas tokiu atveju galės būti teikiamas:

2.1. e-būdu iš tos e-pašto dėžutės, kuri buvo nurodyta jūsų registracijos duomenyse

2.2. siunčiamas paprastuoju paštu

 1. Prašymus subsidijai gauti neuždrausta teikti ir kai neatitinkate reikalavimų. Sankcijų dėl prašymo pateikimo, kai negalima gauti subsidijos nėra 🙂

Moralas: bandykite,  už bandymus nebaudžia, o gal gausite pinigų 🙂

 

 

Nuo 2019-2020m. keičiasi tvarka dėl verslo liudijimų

2019-11-29 LRV nutarimu pakeista verslo liudijimų pajamų apmokestinimo tvarka. Yra 3 pokyčiai:

 1. dėl nuomos paslaugų verslo liudijimų, įsigalioja nuo 2020-07-01
 2. dėl verslo liudijimų panaikinimo auklėms ir remontui, įsigalioja nuo 2020-07-01
 3. dėl verslo liudijimų dokumentų, įsigalioja nuo 2019-11-29

 

Apie kiekvieną pokytį detaliau

1. Nuo 2020-07-01 nebėra patalpų verslo liudijimų keliems gyvenamosios paskirties objektams. 2019-11-27 LRV nutarimu nustatyta, kad dėl šio pokyčio VMI neturi teisės išduoti nuomos verslo liudijimų ilgesniam periodui nei iki 2020m. birželio 30d.

Po 2020-06-30 gyventojai užsiimantys gyvenamosios paskirties patalpų nuoma galės mokėti mokesčius dvejais būdais:

 1. 15% nuo gautų pajamų, iš kurių negali būti atskaitomos jokios sąnaudos, kai komunalinių paslaugų kompensavimas nėra įtraukiamas į apmokestinamas pajamas
 2. Turės susimokėti už tiek verslo liudijimų, kiek norės nuomoti gyvenamosios paskirties objektų, jei jie jis turi kitokius unikalius numerius NT registre. Pvz. Jei gyventojas nuomojo butą, sandėliuką ir garažą, jam reikės turėti 3 verslo liudijimus arba rinktis mokesčius mokėti pagal pirmą būdą.

2. Nuo 2020-07-01 panaikinti verslo liudijimai šioms veikloms:

 1. vaikų priežiūra, Ateinančių auklių, išskyrus neįgalius asmenis ir kitus pilnamečius asmenis priežiūros veikla. Lieka VL neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla
 2. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
 3. Su statyba susijusių remonto darbų:

3.1. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

3.2. Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas

3.3. Statybos baigimo apdailos darbai. Išimtis: nepanaikinti VL pastatų po statybos valymo darbai ir specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas jei tai nėra pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbai)

Gyventojai vykdantys veiklas, dėl kurių verslo liudijimai panaikinti, turės išsiimti individualios veiklos pažymą ir mokėti mokesčius kaip juos moka individualią veiklą vykdantys asmenys. Kokie bus IDV mokesčiai 2020m. dar nėra aišku. Yra paskelbta daug siūlymų, pagal kuriuos siūloma keisti GPM, VSD, PSD mokesčių mokėjimo tvarka ar tarifas.

Dabartiniu metu individualios veiklos pagal pažymą mokesčiai yra skaičiuojami pagal šiuos principus:

1. GPM- mokamas nuo individualios veiklos pajamų, iš kurių atimtos sąnaudos pagal pagrindžiančius dokumentus arba atimta 30 % Menama sąnaudų dalis, kuriai jokių įrodymų kaupti nereikia.

GPM tarifas yra 5% , jei metinės IDV pajamos po sąnaudų atėmimo neviršija 20‘000 eur.

GPM tarifas proporcingai didėja iki 15%, jei metinės pajamos po sąnaudų atėmimo yra tarp 20’000 eur ir 35000 eur. O tiems, kieno metinės pajamos viršija 35000 eur, GPM yra 15%

Daugiau apie GPM tarifo skaičiavimą ir individualios veiklos apmokestinimą yra čia

2. Sodros mokesčiai: PSD ir VSD.

Sodros mokesčiai mokami nuo IDV pajamų iš kurių yra atimtos sąnaudos ir gauta suma padauginta iš 0,9. Žmonių kalba: mokestinė bazė yra 90%

VSD tarifas 12.52%, PSD tarifas 6.98%.

Kai suma, nuo kurios skaičiuojami PSD, VSD mokesčiai viršija 43 VDU, Sodros mokesčiai nebeskaičiuojami.

Jei paskaičiavimus PSD, VSD įmokas gaunasi, kad PSD mokesčiai yra mažesni nei 6,98% nuo MMA, reikia primokėti tiek, kad PSD įmokos per metus būtų ne mažesnės nei 12MMA. Bet čia tik tuo atveju, jei gyventojas nėra kitur draustas PSD draudimu.

Praktiškai tas primokėjimas vyksta ne metų gale, bet  metų eigoje, kai gyventojas turi mokėti PSD (38,74eur/mėn) visų metų eigoje kas mėnesį iki ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Jei apmokestinamos pajamos viršija 12MMA, sumokėta PSD įmoku suma užskaitoma už paskaičiuotą visą mokėtiną metinį PSD mokestį.

Reikėtų nepamiršti, kad negali būti taikomas 30% sąnaudų atėmimo būdas,  jei asmuo gauna bent 1eur pagal IDV iš darbdavio.

 

3. Nuo 2019-11-29 nustatyta, kad

 1. Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą nebeturi įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų (ši nuostata nebuvo taikoma tik nuomos VL atveju)
 2. Gyventojai veikdami pagal VL savo darbo vietoje nebeprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų, jei jie įvykdo VISAS 3 sąlygas:
  1. buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi VMI sukurta buhalterine programa i.APS
  2. prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai arba jų skaitmeninės kopijos saugomi i.APS.
  3. Yra užtikrinta kontroliuojančioms institucijoms visiška prieiga prie šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti

Kadangi nėra paskelbta aktuali redakcija dėl įvykusio pokyčio, mes skelbiame sudarytą detalią suvestinę kaip turėtų atrodyti pakeista tvarka

 

2019m. mokesčiai, kurią verslo vykdymo formą pasirinkti? Verslo formų palyginimas

Šiame puslapyje pateikiama  įvairiausių veiklos formų analizė pagal 2018m. galiojančius teisės aktus reglamentuojančius mokesčių skaičiavimą.

Jei lyginti dvi juridinių asmenų formas UAB ir MB,  MB laimi visada, nes 2019m. , kaip ir 2018m., MB nebėra prievolės mokėti už savo narius VSD įmokas, jei jie kitur nedirba.

Kodėl taip yra? Todėl kad nuo 2018m . jei gyventojas pagal darbo sutartį dirbdamas UAB-e neuždirba MMA (minimalios algos) VSD, PSD įmokas reikės mokėti nuo MMA. Yra išimtys tik dėl trijų gyventojų grupių:

 1. Gavo darbo užmokestį pas kitą darbdavį
 2. gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją
 3. buvo ne vyresni kaip 24 metų

Kuo didesnį užmokestį už vadovavimo paslaugas gauna MB narys, tuo jo pajamų apmokestinamas MB yra mažesnis nei UAB, nes MB Sodrai įmokos (PSD 6,98% nuo MMA) yra fiksuotos ir mokamos nepriklausomai nuo MB nario pajamų. UAB –o atveju nuo visų darbo užmokesčio pajamų reikia mokėti įmokas Sodrai (PSD-6,98% ir VSD 19,5% +1,77%) ir kai jos didėja, didėja mokesčiai Sodrai.

2019m. naujovė yra ta, kad kai apmokestinamos pajamos VSD, PSD mokesčiais pasiekia nustatytą ribą, VSD ir PSD mokesčiai yra nebeskaičiuojami:

Pajamų rūšis lubos Suma, eur
Darbo užmokestis, autoriniai su darbdaviu, tantjemos, MB vadovai ne MB nariai 120 VDU 136’344
Autoriniai ne iš darbdavio, Individualia veikla pagal pažymą; MB arba IĮ savoms reikmėms 43 VDU 48’856.6

Verslo liudijimo ar individualios veiklos pasirinkimas turi lūžio tašką – metinės 11’000 eur pajamos. Faktiškai jei metinės gyventojo individualios veiklos apmokestinamos pajamos (pelnas) yra mažos ir nesiekia 11000 eur, jam geriau dirbti pagal individualios veiklos pažymą. Verslo liudijimas geras pasirinkimas, kai metinės pajamos yra intervale 11‘000 – 45‘000 eur.  Gali būti, kad lūžio taškas bus mažesnė suma, nes savivaldybė turi teisę sumažinti verslo liudijimo GPM dalį arba gyventojas gali gauti subsidiją iš darbo biržos, tokiu atveju vėl reikia skaičiuoti, kuri individualios veiklos apmokestinimo forma gyventojui yra patrauklesnė.

Verslo liudijimas bus geriausias 2019m. pasirinkimas pensininkui, nes jam nereikės mokėti PSD, VSD įmokų (taip pat buvo ir 2018m.)

Dirbantiesiems verslo liudijimų kainos 2019m. padidėjo 5 % , nes 2018m. padidintas MMA, nuo kurio yra skaičiuojami VSD, PSD mokesčiai ir pakeisti VSD, PSD tarifai.

Žemiau pateikiami mokesčių palyginimai, pagal  verslo formas.

Pagal skaičiavimus, jei gyventojas nėra kitur draustas, geriausias pasirinkimas vykdyti veiklą yra individuali veikla, kai metinės apmokestinamos pajamos mažesnės nei 11000 €.

Tačiau jei gyventojas yra kitur draustas, geriausias pasirinkimas yra MB, pajamų gavimas pagal civilinę paslaugų sutartį. Šis pasirinkimas gali būti blogesnis tik už verslo liudijimą, jei gyventojo pajamos yra tarp 11’000€ – 45’000€.

Taigi viskas priklauso nuo pajamų ir nuo to ar norite socialinių garantijų. Be to, reikia nepamiršti, kad vykdant individualią veiklą, gyventojas atsako visu pasauliniu savo šeimos turtu, o MB atveju, tik Mažosios bendrijos turtu. Kitas individualios veiklos trūkumas yra tas, kad jei gavai pajamas turi susimokėti mokesčius, o MB atveju galima „nutemti“ mokėjimo terminą, suteikiant MB nariui paskolą, vietoj išmokos. Dažnai šito reikia, kai yra verslo pradžia ir kiekvienas EUR yra svarbus. Reikėtų nepamiršti, kad paskolą vis tiek kažkada reikės grąžinti, taigi nuo mokesčių nepabėgsite.

Skaičiavimai nėra paprasti, tam tikrais atvejais taikomi fiksuoti minimalūs mokesčiai, kitais atvejais įsijungia lubos.

Taigi įvertinus įvairiausius galimus pajamų dydžius galima pamatyti kaip keičiasi mokesčiai keičiantis gyventojo pajamoms:

Kai pajamos iki mokesčių yra Soc. Garantijos mokesčių % nuo gaunamų pajamo po mokesčių sumokėjimo
1,000 4,800 5,400 10,200 11,000 16,700 45,000 78,000 84,000 96,000 100,000 136,344 140,000
1. Individuali veikla          
1.1. Verslo liudijimas PSD, VSD1 -237.06% 56.33% 47.12% 20.42% 18.66% 11.55% 4.00% X X X X
1.2. IDV pagal pažymą, PSD, VSD1234 137.39% 26.70% 24.99% 18.97% 18.74% 18.74% 26.83% 29.39% 27.95% 25.67% 25.04% 21.19% 18.01%
2.2. IDV pagal pažymą, kai kitur dirba visos 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 18.74% 26.83% 29.39% 27.95% 25.67% 25.04% 21.19% 18.01%
2. MB (IĮ) nario pajamos  
2.1. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, moka mok nuo 2xMMA-02kodu, neima saviems poreikiams PSD, VSD1234 -286.59% 78.17% 68.54% 40.03% 38.12% 30.38% 22.07% 20.16% 19.98% 19.68% 19.60% 19.07% 20.90%
2.2. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, ima saviems poreikiams 2xMMA-02kodu PSD, VSD1234 -131.25% 15871.25% 899.90% 120.78% 107.55% 64.61% 31.58% 25.30% 24.72% 23.79% 23.53% 21.91% 22.87%
2.3. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, neima 02 kodu, kitur nedraustas PSD 159.65% 32.78% 30.90% 24.31% 23.80% 21.63% 19.09% 18.48% 18.42% 18.32% 18.29% 18.12% 20.23%
2.4. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, neima 02 kodu, kitur draustas visos 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 19.89%
2.5. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, ne MB narys PSD, VSD1 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 54.21%
2.5. Lėšos asmeniniams poreikiams, LT rezidentas PSD, VSD1234 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.69% 43.20% 37.85% 37.57%
3. Dividendų pajamos  
3.1. kai PM 5% nėra 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84% 23.84%
3.2. kai PM 15% nėra 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41% 38.41%
3.3. kai PM 5%, DU=MMA visos 60.48% 45.89% 44.58% 37.92% 37.20% 33.65% 28.07% 26.38% 26.21% 25.93% 25.85% 25.33% 24.87%
3.4.kai PM 15%, DU=MMA visos 63.02% 53.22% 52.34% 47.87% 47.38% 45.00% 41.25% 40.12% 40.00% 39.81% 39.76% 39.41% 39.10%
4. Darbo užmokesčio pajamos, NPD netaikomas   68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 68.21% 74.65%
5. Tantjemos PSD, VSD1 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 55.52% 54.21%
6. Autorinės sutartys  
6.1. Su darbdaviu PSD, VSD12345 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 67.69% 45.86%
6.2. ne su darbdaviu PSD, VSD123 32.89% 32.89% 32.89% 32.89% 32.89% 32.89% 32.89% 32.89% 32.89% 32.89% 32.50% 28.18% 27.15%
6.3. Autorinės licencinės sutartys nėra 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 17.65% 19.89%

Kur:

VSD draudimo kodai:
1. pensijų socialiniam draudimui
2. ligos socialiniam draudimui
3. motinystės socialiniam draudimui
4. nedarbo socialiniam draudimui

Kaip buvo atlikti skaičiavimai dėl kiekvieno pajamų dydžio, rasite, šioje lentelėje (čia pateikiamas pavyzdys apie paskaičiuotus mokesčius, kai metinės gyventojo pajamos yra 1’000 eur)

Darbuotojo PSD, VSD Darbdavio VSD GPM PM
Metinės pajamos, brutto Sąnaudos 30proc. Lubos EUR % EUR % EUR % EUR % iš viso mokesčiai: Suma netto mokesčių %
1. Individuali veikla
1.1. Verslo liudijimas 1,000.00 X 45,000.00 464.868 6.98% 580.752 8.72% 684 1,729.62 -729.62 -237.1%
1.2. IDV pagal pažymą, 1,000.00 300.00 48,856.60 464.87 6.98% 78.88 12.52% 35 5% 578.75 421.25 137.4%
2.2. IDV pagal pažymą, kai kitur dirba 1,000.00 300.00 48,856.60 43.97 6.98% 78.88 12.52% 35 5% 157.85 842.15 18.7%
2. MB (IĮ) nario pajamos
2.1. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, moka mok nuo 2xMMA-02kodu, neima saviems poreikiams 1,000.00 X sodra fix 464.868 6.98% 921.078 13.83% 150 15% 1,535.95 -535.95 -286.6%
2.2. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, ima saviems poreikiams 2xMMA-02kodu 1,000.00 X sodra fix 464.868 6.98% 921.078 13.83% 150 15% 4,199.95 -3,199.95 -131.3%
2.3. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, neima 02 kodu, kitur nedraustas 1,000.00 X X 464.868 6.98% 0 0.00% 150 15% 614.87 385.13 159.7%
2.4. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, neima 02 kodu, kitur draustas 1,000.00 X X 0 0% 0 0.00% 150 15% 150.00 850.00 17.6%
2.5. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, ne MB narys 1,000.00 X 136,344.00 69.8 6.98% 87.2 8.72% 200 20% 357.00 643.00 55.5%
2.5. Lėšos asmeniniams poreikiams, LT rezidentas 1,000.00 X 48,856.60 34.9 6.98% 69.15 13.83% 200 20% 304.05 695.95 43.7%
3. Dividendų pajamos
3.1. kai PM 5% 1,000.00 150 15% 52.63 5% 202.63 850.00 23.8%
3.2. kai PM 15% 1,000.00 150 15% 176.47 15% 326.47 850.00 38.4%
3.3. kai PM 5%, DU=MMA 1,000.00 19.50% 1.77% 150 15% 52.63 5% 2,951.21 4,879.30 60.5%
3.4.kai PM 15%, DU=MMA 1,000.00 19.50% 1.77% 150 15% 176.47 15% 3,075.05 4,879.30 63.0%
4. Darbo užmokesčio pajamos, NPD netaikomas 1,000.00 X 195 19.50% 17.7 1.77% 200 20% 412.70 605.00 68.2%
5. Tantjemos 1,000.00 X 136,344.00 69.8 6.98% 87.2 8.72% 200 20% 357.00 643.00 55.5%
6. Autorinės sutartys
6.1. Su darbdaviu 1,000.00 136,344.00 195 19.50% 14.5 1.45% 200 20% 409.50 605.00 67.7%
6.2. ne su darbdaviu 1,000.00 48856.6 97.5 19.50% 0 0.00% 150 15% 247.50 752.50 32.9%
6.3. Autorinės licencinės sutartys 1,000.00 X X 150 15% 150.00 850.00 17.6%

2020m. vėl viskas bus kitaip, nes:

 1. keičiami VDU dydžiai dėl VSD, PSD, GPM lubų nustatymo (tikrai bus, tai statistinis dydis, kuris keičiamas kas metai). Be to mokesiniuose teisės aktuose yra nustatytos laiptuotos lubos kitokios 2020 ir 2021m.
 2. didėja MMA, jau patvirtino vyriausybė (2019m MMA=555 eur, 2020m. MMA=607 eur). Nuo MMA skaičiuojami minimalūs mokesčiai.
 3. yra aukšta tikimybė, kad mūsų valdžia  netęsės pažadų ir vėl ką nors  pakeis (tarifuose ar net skaičiavimo principuose)

Kad ir kaip didėtų MMA ar būtų kiti pokyčiai tendecijos iš lieka tos pačios, tik keičiasi lūžio taškų vertės, nuo kada geriau rinktis vieną ar kitą veiklą

Jei 2018m. lūžiotaška sbusvo 14200 eur, tai 2019m. 11000 eur. Tendencija eina mažėjimo link.

Tokia pati analizė buvo atlikta 2018m. , kurios duomenys yra čia

© Sostinės auditoriai, 2019-07-03

 

Mažųjų bendrijų mokesčiai 2019m.

2019m. mažųjų bendrijų mokesčiai keičiasi dėl Sodros ir GPM mokamų mokesčių tarifų pokyčių ir pasikeitusių lubų. Kitokių pokyčių nėra.

Bendra taisyklė visoms VSD mokesčių apmokestinamoms pajamos (visai nesvarbu ar jos yra gautos iš MB ar iš ito asmens ): jei gyventojas dalyvauja papildomame kaupime, papildomo kaupimo 1,8% ar 3% yra skaičiuojami nuo tos pačios sumos, nuo kurios yra skaičiuojamos VSD įmokos. Toliau pateikiama informacija nevertinant kaip papildomas kaupimas keičia mokesčių skaičiavimą.

Iš viso yra keturi svarbūs pokyčiai:

 1. Mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra mažųjų bendrijų nariai, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį apmokestinamos:

VSD – 8,72 %, kuris nebeskaičiuojamas, jei iš to pačios MB vadovavimo paslaugų pajamos per metus viršija 120 VDU (136‘344 €).

PSD- 6,98 %

VSD –  8,72 %, kuris nebeskaičiuojamas, jei iš to pačios MB vadovavimo paslaugų pajamos per metus viršija 120 VDU (136‘344 €)

GPM – 20 %, kuris yra progresyvus ir metinėje GPM deklaracijoje bus 27 %, dėl panašių pajamų dalies, kuri viršija 120VDU. Panašios pajamos, tai visos pajamos, kurioms 2019m. startinis GPM tarifas yra 20%.

2019m. kaip ir 2018m. išmokos MB vadovui, kuris nėra MB narys, priskiriamos prie A klasės pajamų, todėl visi nurodyti mokesčiai yra atskaitomi iš įmonės vadovo. MB vadovo darbo užmokestis pagal civilinė paslaugų sutartį neindeksuojamas.

2. 2018m. buvo panaikinta prievolė mažąjai bendrijai mokėti VSD (30,3%) nuo MMA ir buvo likusi prievolė mokėti PSD (9%) įmokas nuo MB narių , kurie nėra drausti privalomuoju sveikatos draudimu. 2019m. išliko ta pati tvarka, tik vietoje 9% PSD yra 6,98% PSD tarifas. Taigi 2019m. mažoji bendrija už savo narį moka Sodrai po 38.74 €/mėn iki ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos. Visos išimtys, kurios buvo 2018m., apie situacijas, kada nereikia mokėti PSD, išliko.

         3. 2018m. mažosios bendrijos narių paimtos lėšos asmeniniams poreikiams apmokestinimas sumažėjo, nes VSD ir PSD įmokos nuo 2018m. skaičiuojamos ne nuo visos išimtų lėšų sumos, bet nuo pusės išimtų lėšų. 2019m. išlieka ta pati taisyklė dėl 50% bazės Sodros mokesčiams, tačiau dėl pasikeitusių tarifų ir lubų truputį keičiasi skaičiavimai.

Lėšų asmeniniams poreikiams apmokestinimas 2018m. 2019m.
Sodros (VSD, PSD) mokesčių bazė 50 % 50 %
VSD 30,3 % 13.83 %
PSD 9 % 6.98 %
VSD, PSD lubos, kurias pasiekus mokesčiai Sodrai nebeskaičiuojami 28 VDU 43 VDU
GPM skaičiuojamas nuo visos sumos 15 % 20 %

 

Pavyzdys:

2019m. MB narys išsiima iš savo MB  saviems poreikiams 1000 €. Dėl šios išmokos MB yra prievolė sumokėti tik šiuos mokesčius:

VSD: 1000 X 0,5 X 13.83 %=69.15 €

PSD: 1000 X 0.5 X 6.98 %=34.90 €

Dėl to, kad VSD mokesčiai (69.15 €) buvo sumokėti nuo 500 €, laikoma, kad MB narys neužsidirbo vieno pilno mėnesio darbo stažo pensijai gauti. Todėl, jei MB narys nori, kad būtų sukauptas vieno mėnesio darbo stažas pensijai gauti, MB turėtų papildomai jam sumokėti 100 € lėšų asmeniniams poreikiams, nuo kurių būtų papildomai paskaičiuotos 6.92 € VSD ir 3.49 € PSD įmokos.

Metų gale Mažoji bendrija  praneš mokesčių inspekcijai apie atliktą išmoką MB nariui ir MB narys turės ją (1000 €) iki 2020/05/01  uždeklaruoti savo asmeninėje metinėje gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje GPM308. MB nariui bus prievolė sumokėti 20% GPM (200 €) nuo 2019m. gautų 1000 € iki 2020/05/01. Jei gyventojo pajamas apmokestinamos 20 % GPM tarifu viršys 120 VDU, viršijančiai daliai metinėje GPM deklaracijoje bus taikomas ne 20%, bet  27 %.

2019m. lieka ta pati taisyklė, kuri buvo 2018m., kad MB gali pati nuspręsti mokėti VSD įmokas nuo MMA net kai MB narys neišsiima lėšų asmeniniams poreikiams. Tokiu atveju VSD įmokos bus leidžiami atskaitymai  ir MB narys įgys stažą pensijai gauti bei kitas socialines garantijas.

            4. Jei MB narys teikia vadovavimo paslaugas MB, jo vadovimo pajamos neapmokestinamos VSD, PSD mokesčiais 2019m. lygiai taip pat, kaip kad buvo nuo 2012m. 2019m. GPM tarifas šioms pajamoms išlieka 15% (toks koks buvo nuo 2012m.) . Tačiau 2019m. jam atsiranda progresyvumas. Jei gyventojo metinės pajamos, kurioms buvo taikomas mažesnis nei 20% GPM tarifas viršija 120 VDU, viršijančiai daliai taikomas 20% GPM tarifas. Į bendra pajamų sumą, kuri yra sumuojama dėl nustatymo ar taikomas progresyvusis GPM tarifas nėra įtraukiamos individualios veiklos ir pelno paskirstymo pajamos.

Kiti akcentai:

2019m. kaip ir 2018m. MB narių pensininkų, kurie gauna senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Sodros, paimtos lėšos asmeniniams poreikiams VSD ir PSD mokesčiai neapmokestinamos, ir yra neleidžiami atskaitymai, kai yra skaičiuojamas MB pelno mokestis.

Pavyzdys: 2019. MB narys, pensininkas, išsiima iš savo MB saviems poreikiams 1000 €. Dėl šios išmokos MB nėra prievolės sumokėti VSD, PSD mokesčius. Metų gale Mažoji bendrija praneš mokesčių inspekcijai apie atliktą išmoką MB nariui ir MB narys turės ją iki 2020/05/01 uždeklaruoti savo asmeninėje metinėje gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje GPM308. MB nariui bus prievolė sumokėti 20% GPM (200 €) nuo 1000 € iki 2020/05/01.

2019m. išlieka 2018m. pasirodžiusi nauja lengvata, pagal kurią jei MB yra įsteigta 2018m. arba vėliau ir jos narys iki tol nėra buvęs kitos MB nariu, tokio mažosios bendrijos nario lėšos paimtos asmeniniams poreikiams neapmokestinamos VSD, PSD įmokomis pirmus MB veiklos metus.

Pilnam supratimui apie MB siūlome pasiskaityti MB įstatymą, GPM įstatymą ir Pelno mokesčio įstatymą.  Tinginiams arba mėgstantiems grožinę literatūrą dar yra likę keli 2015m. išleistos knygos apie MB egzemplioriai :).

Mokesčių reforma nepakeitė taisyklės, jog MB ir toliau išlieka geriausia verslo forma juridiniam asmeniui Lietuvoje.

Su linkėjimais,  Daiva Čibirienė, © MB Sostinės auditoriai

 

Ofšorinės zonos, lengvatinio tarifo zonos

Pagal LR teisės aktus yra numatomas didesnis apmokestinimas arba netaikomos teisės aktuose nustatytos lengvatos, jei sandoriai vyksta su asmenimis, kurie yra registruoti lengvatinio tarifo zonose (kitaip vadinamoje Ofšorinėje zonoje).

2019m. lengvatinio tarifo zonų sąrašas yra pakeistas:

 Nr. Išbrauktos iš sąrašo Ofšorinės zonos
1 Andoros Kunigaikštystė
2 Kosta Rikos Respublika
3 Kuveito Valstybė
4 Lichtenšteino Kunigaikštystė
5 Makao
6 Mergelių salos (JAV)
7 Monako Kunigaikštystė
8 Olandijos Antilai
9 San Marino Respublika
 

Įtrauktos į sąrašą  naujos Ofšorinės zonos

1 Gernsis
2 Kiurasao
3 Namibijos Respublika
4 Palau Respublika
5 Sint Martenas (Olandijos dalis)
6 Trinidado ir Tobago Respublika

 

Nr 2019m. Sąraše keičiami pavadinimai
Į
1 Guernsis, Sarkas, Aldernis Gernsis
2 Honkongas Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
3 Turkso ir Caicoso salos Terkso ir Kaikoso Salos

2019-2004m. lengvatinio tarifo zonų pilnas sąrašas yra čia

Šaltinis: LR Finansų ministro įsakymai: dėl 2019m.  ir dėl  zonų  sarąšo iki iki 2019m.

2012-2014m. dovanų apmokestinimas

D O V A N Ų APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS 2012-2014 metais
Dovanos teikėjas Pinigais Natūra
Juridinis asmuo Gyventojas Juridinis asmuo Gyventojas
Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys
Apmokestinimas 15% 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 8000 Lt – 15 % 15% Didesnės kaip 320 Lt vertės – 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 8000 Lt x 15 %
Deklaravimas FR0572 FR0573 FR0572 FR0572A Iki 10000 Lt – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 10000 Lt deklaruojama– GPM308N priede. Iki 8000 Lt – nedeklaruojamos.Jei suma didesnė nei 8000Lt – 8000 Lt deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede. FR0572 FR0573 FR0572 FR0572A Nuo 10000 Lt – GM308 N priede. Iki 8000 Lt – nedeklaruojamos.Jei suma didesnė nei 8000Lt – 8000 Lt deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede.

2015-2017m. dovanų apmokestinimas

D O V A N Ų APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS 2015-2017 metais
Pinigais Natūra
Juridinis asmuo Gyventojas Juridinis asmuo Gyventojas
Dovanos teikėjas Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys
Apmokestinimas 15% 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 2500 € – 15 % 15% Didesnės kaip 100€ vertės – 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 2500 € x 15 %
Deklaravimas FR0572 FR0573 nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) be i FR0573 ir FR0573A. FR0572 FR0572A nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) be i FR0573 ir FR0573A. Iki 2500€ – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500€ deklaruojama– GPM308N priede. Iki 2500€ – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500€ – 2500€ deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede. FR0572 FR0573 nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) b ei FR0573 ir FR0573A FR0572 FR0572A nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) be i FR0573 ir FR0573A. Dovanos nekilnojamais daiktais, esančiais Lietuvoje – nedeklaruojamos. Kitos dovanos, didesnės kaip 2500 € – GPM308N priede. Iki 2500€ – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500 € – 2500 € deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede

2018-2019 dovanų apmokestinimas

D O V A N Ų APMOKESTINIMAS nuo 2018-01-01
Pinigais Natūra
Dovanos teikėjas Juridinis asmuo Gyventojas Juridinis asmuo Gyventojas
Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys
Apmokestinimas 15% GPM, dovanų ir prizų vertei, kuri viršija 200 €, per metus 15% Neapmokestinama 15% GPM, dovanų vertei, kuri  viršija 2500 €, per metus 15% GPM, dovanų ir prizų vertei, kuri viršija 200 €, per metus 15% GPM, jei > 100 € Neapmokestinama 15% GPM, dovanų vertei, kuri  viršija 2500 €, per metus
Svarbu: į mokestinio laikotarpio 200 € vertę įskaičiuojama ir prizų vertė. Svarbu: į mokestinio laikotarpio 200 € vertę įskaičiuojama ir prizų vertė.
Privalomas deklaravimas Išmokėtos dovanos (ir prizai), kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 € deklaruojami metinės deklaracijos GPM312 formoje ir jos priede GPM312L. GPM313 Iki 2500 € – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500 € deklaruojama– GPM308N priede. Iki 2500 € – nedeklaruojamos. Išmokėtos dovanos (ir prizai), kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 € deklaruojami metinės deklaracijos GPM312 formoje ir jos priede GPM312L. GPM313 Dovanos nekilnojamais daiktais, esančiais Lietuvoje – nedeklaruojamos. Iki 2500 € – nedeklaruojamos.
Dovanos (ir prizai), priskirti apmokestinamosioms pajamoms deklaruojami mėnesinėje deklaracijoje GPM313 ir metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L. GPM312 Jei suma >2500€ – deklaruojama: GPM308 N – 2500 € , GPM308P – viršijanti suma Dovanos (ir prizai), priskirti apmokestinamosioms pajamoms deklaruojami mėnesinėje deklaracijoje GPM313 ir metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L. GPM312 Kitos dovanos > 2500 € – GPM308N priede. Jei suma >2500€ – deklaruojama: GPM308 N – 2500 € , GPM308P – viršijanti suma
Nuo 2019m., jei dovanų ir kitų gyventojo pajamų, kurios apmokestinamos 15% GPM tarifu, išskyrus dividendus ir indivi. Veiklos pajamas, viršija 120 VDU, viršijančiai daliai taikomas ne 15% GPM tarifas, bet 20% GPM tarifas

GPM 2019

GPM tarifai 2019m.

2019m. gautų pajamų apmokestinamas GPM GPM tarifas
Tantjemos, autorinės sutartys su darbdaviu, MB vadovų ne MB narių pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį, MB narių lėšos savo poreikiams, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti :

– 120 VDU (136344 eur) -2019 m.

– 84 VDU – 2020 m.

– 60 VDU – 2021 m.

(neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio).

 

20 %
Tantjemos, autorinės sutartys su darbdaviu, MB vadovų ne MB narių pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį, MB narių lėšos savo poreikiams, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti:

– 120 VDU (136344 eur) -2019 m.

– 84 VDU – 2020 m.

– 60 VDU – 2021 m.

(Neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio)

27 %
2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %
Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %
Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) 15 %
Individualios veiklos pajamos ** 5% , jei metinės apmokestinamos pajamos ≤ 20‘000 EUR

15% , jei metinės apmokestinamos pajamos ≥ 35‘000 EUR

5% – 15%, jei metinės apmokestinamos pajamos nuo 20‘000 EUR iki 35‘000 EUR

Pajamos už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) 5 %
Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU (136344 eur):

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai tik ne iš darbdavio

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn)

– honorarai

– MB vadovo, kuris yra MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį

– azartinių lošimų laimėjimai

– dovanos, prizai ne iš darbdavio

ir kt.

15 %
Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, viršijanti 120 VDU (136344 eur):

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai tik ne iš darbdavio

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn),

– iš turto nuomos

– honorarai

– MB vadovo, kuris yra MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį

– azartinių lošimų laimėjimai

– dovanos ne iš darbdavio ir kt.

20 %

* VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti,

2019m. VDU=1136.2 eur, 120VDU = 136344 eur

** individualios veiklos pajamų apmokestinimui GPM, įstatyme formulė yra parašyta labai sudėtingai. Mes rekomenduojame taikyti paprastesnę formulę, kuri neišgąsdintų gyventojų:

GPM = MAP:150000 x (MAP-12500), Ši formulė taikoma tik tų pajamų apmokestinimui, kurios papuola į intervalą tarp 20’000-35’000 eur.  Joje MAP- metinės apmokestinamos pajamos.

Pvz. Gyventojo metinės individualios 45’000 eur. Jis taiko 30% sąnaudų atskaitos būdą, tai jo GPM už 2018m. (arba už 2019m., ta pati taisyklė) yra: 31500 : 150000 x (31500-12500)=3990 eur, t.y. taikomas 12.67% GPM tarifas.

31500 paskaičiuotas: 45000 -45000 x 0,3 = 31500.