Pelno mokestis

Nuo 2016/03/26 ir nuo 2017/01/01 keičiamas LR pelno mokesčio įstatymas pagal kurį yra šie reikšmingiausi pokyčiai:

  1. Nebus taikoma pelno mokesčio lengvata dėl dividendų apmokestinimo išvengimo, jei nustatomas piktnaudžiavimas, taikoma nuo 2016/03/26

PMĮ 32 straipsnis papildytas nauja 6 dalimi, kurioje įtvirtinta bendroji kovos su piktnaudžiavimu taisyklė, neleidžianti pasinaudoti Direktyvos teikiama mokestine nauda (dukterinių bendrovių patronuojančioms bendrovėms išmokamų dividendų neapmokestinimu) Direktyvos tikslų neatitinkančiais atvejais. Mokesčių administratoriui įvertinus konkrečių situacijų visus faktus ir aplinkybes ir nustačius, jog darinys (keli dariniai) verslo struktūroje naudojami ne dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę, jie bus laikomi apsimestiniais ir dividendų neapmokestinimo lengvata taikoma nebus.

Siekiant, kad būtų išvengta dvigubo dividendų neapmokestinimo situacijų, kurios susidaro, pasinaudojant nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimais, susijusiais su hibridinių paskolų susitarimais (kai iš užsienio vienetų gaunami dividendai Lietuvoje neapmokestinami, o išmokėjusio užsienio vieneto valstybėje kvalifikuojami kaip palūkanos ir atskaitomi iš pajamų), PMĮ 35 straipsnis papildytas 5 dalimi, pagal kurią šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos dėl iš užsienio vienetų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu.

Minėti pakeitimai taikomi ne tik tarp ES valstybių vienetų, bet ir kitų valstybių vienetų mokamiems dividendams (nes PMĮ nustatyta dividendų neapmokestinimo lengvata taikoma ne tik tarp ES valstybių mokamiems dividendams).

 

2. Pelno mokestis turi būti uždeklaruotas (PLN204) iki sekančių metų birželio 15d., taikoma nuo 2017/01/01, už 2016m. mokestinius metus.

Buvo iki birželio 1d.

 

3. Keičiamas avansinio pelno mokesčio skaičiavimas, taikoma nuo 2017/01/01. 

Kas pasirinko skaičiuoti avansinį pelno mokestį pagal praėjusių laikotarpių duomenis, darys dvi avansinio pelno mokesčio deklaracijos: už pirmus 6 mėn. pagal užpreitų metų duomenis, o už sekančius šešis pagal praėjusių metų duomenis. Anksčiau buvo 9 mėn. ir 3 mėn.

VMI seminaro medžiaga apie avansinio pelno mokesčio deklaravimą.

 

4. Ankstinamas avansinio pelno mokesčio sumokėjimo terminas, taikoma nuo 2017/01/01.

 

Pagal avansinio pelno mokesčio deklaraciją iki mokestinio laikotarpio 15-os dienos (buvo paskutinė mokestinio laikotarpio mėnesio diena)

 

5. Vėlinamas avansinio pelno mokesčio deklaracijos teikimo terminas už pirmą pusmetį, taikoma nuo 2017/01/01

 

Ją reikės pateikti iki kovo 15d. (buvo vasario 1d.).

 

6. Vėlinamas metinio pelno mokesčio sumokėjimo terminas, taikoma nuo 2017/01/01. 

Pagal metinę deklaraciją iki sekančių metų birželio 15d. (buvo birželio 1d.)

 

7. Vėlinamas išmokėtų/gautų dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR640 teikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminas, taikoma nuo 2017/01/01

Deklaracija FR0640 reikės pateikti ir pelno mokestį sumokėti iki sekančio mėnesio 15d. (buvo sekančio mėnesio 10d.)

8. Dokumentų rekvizitai

 

Leidiniai apie juridinių asmenų apmokestinimą

Individualių įmonių apmokestinimas. Individualių įmonių pelno mokesčio skaičiavimas.

Pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas, paramos panaudojimas, labdaros teikimas. Dokumentai įrodantys paramos suteikimą ES registruotiems vienetams. parama ir PVM, pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas (paskaitos medžiaga), pelno mokesčio deklarcijos pildymas viešąjai įstaigai

Religinių bendruomenių apmokestinimas

Paramos deklaracijų pildymas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas pagal pelno mokesčio įstatymo reikalavimus 2015-11-16

Komandiruočių sąnaudos

Pelno mokesčio lengvatos 2016-01-11

LEZ zonos pelno mokesčio lengvatos, VMI komentaras

Mokestinių nuostolių perkėlimas

Atskiri pelno mokesčio skaičiavimo atvejai (kelionės lapai, kvalifikacijos kėlimas, MB nario išmokos, draudimas, palūkanos ir delspinigiai, dovanos, vanduo, ofiso puošimas ir t.t.).

Kaip turi atrodyti dokumentai, kad pagal juos būtų pripažintos sąnaudos, kurios mažina apmokestinamajį pelną