2012-2014m. dovanų apmokestinimas

D O V A N Ų APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS 2012-2014 metais
Dovanos teikėjas Pinigais Natūra
Juridinis asmuo Gyventojas Juridinis asmuo Gyventojas
Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys
Apmokestinimas 15% 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 8000 Lt – 15 % 15% Didesnės kaip 320 Lt vertės – 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 8000 Lt x 15 %
Deklaravimas FR0572 FR0573 FR0572 FR0572A Iki 10000 Lt – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 10000 Lt deklaruojama– GPM308N priede. Iki 8000 Lt – nedeklaruojamos.Jei suma didesnė nei 8000Lt – 8000 Lt deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede. FR0572 FR0573 FR0572 FR0572A Nuo 10000 Lt – GM308 N priede. Iki 8000 Lt – nedeklaruojamos.Jei suma didesnė nei 8000Lt – 8000 Lt deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede.