2015-2017m. dovanų apmokestinimas

D O V A N Ų APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS 2015-2017 metais
Pinigais Natūra
Juridinis asmuo Gyventojas Juridinis asmuo Gyventojas
Dovanos teikėjas Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys
Apmokestinimas 15% 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 2500 € – 15 % 15% Didesnės kaip 100€ vertės – 15% Neapmokestinama Dovanų bendra vertė, per mokestinį laikotarpį viršijanti 2500 € x 15 %
Deklaravimas FR0572 FR0573 nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) be i FR0573 ir FR0573A. FR0572 FR0572A nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) be i FR0573 ir FR0573A. Iki 2500€ – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500€ deklaruojama– GPM308N priede. Iki 2500€ – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500€ – 2500€ deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede. FR0572 FR0573 nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) b ei FR0573 ir FR0573A FR0572 FR0572A nuo 2017-01- 01 FR0572 (pildomas tik pagrindinis deklaracijos FR0572 formos lapas) be i FR0573 ir FR0573A. Dovanos nekilnojamais daiktais, esančiais Lietuvoje – nedeklaruojamos. Kitos dovanos, didesnės kaip 2500 € – GPM308N priede. Iki 2500€ – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500 € – 2500 € deklaruojama GPM308 N priede, viršijanti suma – GPM308P priede