2018-2019 dovanų apmokestinimas

D O V A N Ų APMOKESTINIMAS nuo 2018-01-01
Pinigais Natūra
Dovanos teikėjas Juridinis asmuo Gyventojas Juridinis asmuo Gyventojas
Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys Darbdavys Ne darbdavys Sutuoktinis, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai. Kiti asmenys
Apmokestinimas 15% GPM, dovanų ir prizų vertei, kuri viršija 200 €, per metus 15% Neapmokestinama 15% GPM, dovanų vertei, kuri  viršija 2500 €, per metus 15% GPM, dovanų ir prizų vertei, kuri viršija 200 €, per metus 15% GPM, jei > 100 € Neapmokestinama 15% GPM, dovanų vertei, kuri  viršija 2500 €, per metus
Svarbu: į mokestinio laikotarpio 200 € vertę įskaičiuojama ir prizų vertė. Svarbu: į mokestinio laikotarpio 200 € vertę įskaičiuojama ir prizų vertė.
Privalomas deklaravimas Išmokėtos dovanos (ir prizai), kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 € deklaruojami metinės deklaracijos GPM312 formoje ir jos priede GPM312L. GPM313 Iki 2500 € – nedeklaruojamos. Jei suma didesnė nei 2500 € deklaruojama– GPM308N priede. Iki 2500 € – nedeklaruojamos. Išmokėtos dovanos (ir prizai), kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 € deklaruojami metinės deklaracijos GPM312 formoje ir jos priede GPM312L. GPM313 Dovanos nekilnojamais daiktais, esančiais Lietuvoje – nedeklaruojamos. Iki 2500 € – nedeklaruojamos.
Dovanos (ir prizai), priskirti apmokestinamosioms pajamoms deklaruojami mėnesinėje deklaracijoje GPM313 ir metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L. GPM312 Jei suma >2500€ – deklaruojama: GPM308 N – 2500 € , GPM308P – viršijanti suma Dovanos (ir prizai), priskirti apmokestinamosioms pajamoms deklaruojami mėnesinėje deklaracijoje GPM313 ir metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L. GPM312 Kitos dovanos > 2500 € – GPM308N priede. Jei suma >2500€ – deklaruojama: GPM308 N – 2500 € , GPM308P – viršijanti suma
Nuo 2019m., jei dovanų ir kitų gyventojo pajamų, kurios apmokestinamos 15% GPM tarifu, išskyrus dividendus ir indivi. Veiklos pajamas, viršija 120 VDU, viršijančiai daliai taikomas ne 15% GPM tarifas, bet 20% GPM tarifas