2018m. mokesčiai, kurią verslo vykdymo formą pasirinkti? Verslo formų palyginimas

Šiame puslapyje pateikiama  įvairiausių veiklos formų analizė pagal 2018m. galiojančius teisės aktus reglamentuojančius mokesčių skaičiavimą.

Jei lyginti dvi juridinių asmenų formas UAB ir MB,  MB laimi visada, nes 2018m. MB nebėra prievolės mokėti už savo narius VSD įmokas, jei jie kitur nedirba.

Kodėl taip yra? Todėl kad nuo 2018m . jei gyventojas neuždirba MMA (minimalios algos) VSD, PSD įmokas reikės mokėti nuo MMA. Yra išimtys tik dėl trijų gyventojų grupių:

  1. Gavo darbo užmokestį pas kitą darbdavį
  2. gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją
  3. buvo ne vyresni kaip 24 metų

Kuo didesnį užmokestį už vadovavimo paslaugas gauna MB narys, tuo jo pajamų apmokestinamas MB yra mažesnis nei UAB, nes MB Sodrai įmokos (PSD 9% nuo MMA) yra fiksuotos ir mokamos nepriklausomai nuo MB nario pajamų. UAB –o atveju nuo visų darbo užmokesčio pajamų reikia mokėti įmokas Sodrai (PSD-9% ir VSD 31.18%) ir kai jos didėja, didėja mokesčiai Sodrai.

 

Verslo liudijimo ar individualios veiklos pasirinkimas turi lūžio tašką – metinės 14’200 eur pajamos. Faktiškai jei metinės gyventojo individualios veiklos apmokestinamos pajamos (pelnas) yra mažos ir nesiekia 14200 eur, jam geriau dirbti pagal individualios veiklos pažymą. Verslo liudijimas geras pasirinkimas, kai metinės pajamos yra intervale 14‘200 – 45‘000 eur.  Gali būti, kad lūžio taškas bus mažesnė suma, nes savivaldybė turi teisę sumažinti verslo liudijimo GPM dalį arba gyventojas gali gauti subsidiją iš darbo biržos, tokiu atveju vėl reikia skaičiuoti, kuri individualios veiklos apmokestinimo forma gyventojui yra patrauklesnė.

Verslo liudijimas bus geriausias 2018m. pasirinkimas pensininkui, nes jam nereikės mokėti PSD, VSD įmokų.

Dirbantiesiems verslo liudijimų kainos 2018m. padidėjo 70 % , nes 2017m. jiems nebuvo skaičiuojamos VSD, PSD įmokos nuo MMA, jei jos yra sumokėtos vykdant kitas veiklas

 

Sodros mokesčių lubos 2017m. 2018m.
Indiv. veiklą vykdantys, MB nariai, autoriniai 28 VDU einamųjų metų =20’753,6€ 28 VDU einamųjų metų =20’753,6€
Ūkininkai 7 VDU einamųjų metų =51’88,4 € 14 VDU einamųjų metų =10376,80 €

Žemiau pateikiami mokesčių palyginimai, pagal  verslo formas.

Pagal skaičiavimus, jei gyventojas nėra kitur draustas, geriausias pasirinkimas vykdyti veiklą yra individuali veikla, kai metinės apmokestinamos pajamos mažesnės nei 14200 €. Jei pajamos yra didesnės, reikėtų pasižiūrėti į kitas veiklos formas.

Tačiau jei gyventojas yra kitur draustas, geriausias pasirinkimas yra MB, pajamų gavimas pagal civilinę paslaugų sutartį. Šis pasirinkimas gali būti blogesnis tik už verslo liudijimą, jei gyventojo pajamos yra tarp 16’000€ – 45’000€.

Taigi viskas priklauso nuo pajamų ir nuo to ar norite socialinių garantijų. Be to, reikia nepamiršti, kad vykdant individualią veiklą, gyventojas atsako visu pasauliniu savo šeimos turtu, o MB atveju, tik MB turtu. Kitas individualios veiklos trūkumas yra tas, kad jei gavai pajamas turi susimokėti mokesčius, o MB atveju galima „nutemti“ mokėjimo terminą, suteikiant MB nariui paskolą, vietoj išmokos. Dažnai šito reikia, kai yra verslo pradžia ir kiekvienas EUR yra svarbus. Reikėtų nepamiršti, kad paskolą vis tiek kažkada reikės grąžinti, taigi nuo mokesčių nepabėgsite.

Skaičiavimai nėra paprasti, tam tikrais atvejais taikomi fiksuoti minimalūs mokesčiai, kitais atvejais įsijungia lubos.

Taigi įvertinus įvairiausius galimus pajamų dydžius galima pamatyti kaip keičiasi mokesčiai keičiantis gyventojo pajamoms:

APMOKESTINIMO PALYGINIMAS PAGAL VEIKLAS IR SOC. GARANTIJAS, 2018M. Soc. Garantijos Gyventojų mokesčių % nuo gaunamų pajamo po mokesčių sumokėjimo pagal gaunamų pajamų dydį
1.000 € 14.200 € 25.000 € 36.100 € 45.000 € 70.000 € 100.000€ 200.000€
1. Individuali veikla  
1.1. Verslo liudijimas PSD, VSD1 -173,19% 20,00% 10,46% 7,01% 5,55% X X X
1.2. IDV pagal pažymą, PSD, VSD1234 131,56% 20,14% 20,14% 23,80% 28,42% 27,77% 22,50% 16,87%
2. MB (IĮ) nario pajamos  
2.1. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, neima 02 kodu, kitur nedraustas PSD 139,23% 22,01% 20,09% 19,33% 18,99% 18,51% 18,25% 17,95%
2.2. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys nėra 17,65% 17,65% 17,65% 17,65% 17,65% 17,65% 17,65% 17,65%
2.3. Lėšos asmeniniams poreikiams, LT rezidentas PSD, VSD1234 40,76% 40,76% 40,76% 40,76% 38,97% 31,35% 27,24% 22,44%
3. Dividendų pajamos  
3.1. kai PM 5% nėra 23,84% 23,84% 23,84% 23,84% 23,84% 23,84% 23,84% 23,84%
3.2. kai PM 15% nėra 38,41% 38,41% 38,41% 38,41% 38,41% 38,41% 38,41% 38,41%
4. Darbo užmokesčio pajamos, NPD netaikomas visos 72,61% 72,61% 72,61% 72,61% 72,61% 72,61% 72,61% 72,61%

Kur:

VSD draudimo kodai:
1. pensijų socialiniam draudimui
2. ligos socialiniam draudimui
3. motinystės socialiniam draudimui
4. nedarbo socialiniam draudimui

 

Kaip buvo atlikti skaičiavimai dėl kiekvieno pajamų dydžio, rasite, šioje lentelėje (čia pateikiamas pavyzdys apie paskaičiuotus mokesčius, kai metinės gyventojo pajamos yra 1’000 eur)

MOKESČIŲ PALYGINIMAS, 2018M. Metinės pajamos, brutto Sąnaudos 30proc. Lubos PSD, € PSD, % VSD, € VSD, % GPM, € GPM, % PM, € PM, % iš viso mokesčiai: Gyventojo metinių pajamų suma netto, € mokesčių %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=2-13 arba 14=2-5-9 15=13/14
1. Individuali veikla
1.1. Verslo liudijimas 1.000,00 X 45.000,00 432 9% 1214,4 25,3% 720 15% 2.366,40 -1.366,40 -173,19%
1.2. IDV pagal pažymą, 1.000,00 300,00 20.753,60 432 9% 101,15 28,9% 35 5% 568,15 431,85 131,56%
2.2. IDV pagal pažymą, kai kitur dirba 1.000,00 300,00 20.753,60 31,5 9% 101,15 28,9% 35 5% 167,65 832,35 20,14%
2. MB (IĮ) nario pajamos
2.1. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, ima lėšas 2xMMA-02kodu 1.000,00 X 432 9% 1454,4 30,3% 150 15% 2.036,40 850,00 239,58%
2.2. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, neima 02 kodu, kitur nedraustas 1.000,00 X X 432 9% 0 0,0% 150 15% 582,00 418,00 139,23%
2.3. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, MB narys, neima 02 kodu, kitur draustas 1.000,00 X X 0 0% 0 0,0% 150 15% 150,00 850,00 17,65%
2.4. Tik civilinė vadovavimo paslaugų sutartis, LT rezidentas, ne MB narys 1.000,00 X X 90 9% 253 25,3% 150 15% 493,00 760,00 64,87%
2.5. Lėšos asmeniniams poreikiams, LT rezidentas 1.000,00 X 20.753,60 45 9% 151,5 30,3% 150 15% 346,50 850,00 40,76%
3. Dividendų pajamos
3.1. kai PM 5% 1.000,00 150 15% 52,63 5% 202,63 850,00 23,84%
3.2. kai PM 15% 1.000,00 150 15% 176,47 15% 326,47 850,00 38,41%
4. Darbo užmokesčio pajamos, NPD netaikomas 1.000,00 X 90 9% 311,8 31,18% 150 15% 551,80 760,00 72,61%
5. Tantjemos 1.000,00 X X 90 9% 253 25,3% 150 15% 493,00 760,00 64,87%
6. Autorinės sutartys
6.1. Su darbdaviu 1.000,00 X 90 9% 304,8 30,48% 150 15% 544,80 760,00 71,68%
6.2. ne su darbdaviu 1.000,00 20753,6 45 9% 144,5 28,90% 150 15% 339,50 805,00 42,17%
6.3. Autorinės licencinės sutartys 1.000,00 X X 150 15% 150,00 850,00 17,65%

Jei domina 2019m. mokesčių palyginimas, js yra čia

© Sostinės auditoriai