GPM 2019

GPM tarifai 2019m.

2019m. gautų pajamų apmokestinamas GPM GPM tarifas
Tantjemos, autorinės sutartys su darbdaviu, MB vadovų ne MB narių pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį, MB narių lėšos savo poreikiams, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti :

– 120 VDU (136344 eur) -2019 m.

– 84 VDU – 2020 m.

– 60 VDU – 2021 m.

(neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio).

 

20 %
Tantjemos, autorinės sutartys su darbdaviu, MB vadovų ne MB narių pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį, MB narių lėšos savo poreikiams, su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti:

– 120 VDU (136344 eur) -2019 m.

– 84 VDU – 2020 m.

– 60 VDU – 2021 m.

(Neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio)

27 %
2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %
Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %
Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) 15 %
Individualios veiklos pajamos ** 5% , jei metinės apmokestinamos pajamos ≤ 20‘000 EUR

15% , jei metinės apmokestinamos pajamos ≥ 35‘000 EUR

5% – 15%, jei metinės apmokestinamos pajamos nuo 20‘000 EUR iki 35‘000 EUR

Pajamos už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) 5 %
Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU (136344 eur):

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai tik ne iš darbdavio

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn)

– honorarai

– MB vadovo, kuris yra MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį

– azartinių lošimų laimėjimai

– dovanos, prizai ne iš darbdavio

ir kt.

15 %
Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, viršijanti 120 VDU (136344 eur):

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai tik ne iš darbdavio

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn),

– iš turto nuomos

– honorarai

– MB vadovo, kuris yra MB narys, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį

– azartinių lošimų laimėjimai

– dovanos ne iš darbdavio ir kt.

20 %

* VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti,

2019m. VDU=1136.2 eur, 120VDU = 136344 eur

** individualios veiklos pajamų apmokestinimui GPM, įstatyme formulė yra parašyta labai sudėtingai. Mes rekomenduojame taikyti paprastesnę formulę, kuri neišgąsdintų gyventojų:

GPM = MAP:150000 x (MAP-12500), Ši formulė taikoma tik tų pajamų apmokestinimui, kurios papuola į intervalą tarp 20’000-35’000 eur.  Joje MAP- metinės apmokestinamos pajamos.

Pvz. Gyventojo metinės individualios 45’000 eur. Jis taiko 30% sąnaudų atskaitos būdą, tai jo GPM už 2018m. (arba už 2019m., ta pati taisyklė) yra: 31500 : 150000 x (31500-12500)=3990 eur, t.y. taikomas 12.67% GPM tarifas.

31500 paskaičiuotas: 45000 -45000 x 0,3 = 31500.