Klientams siūlome buhalterinės apskaitos paslaugos ir buhalterijos tvarkymą. Padedame parengti įmonės apskaitos politiką, konsultuojame dėl vidaus kontrolių ir verslo administravimo. Įmonėje šis darbas organizuotas siekiant taupyti klientų laiką – bendravimas su klientu vykdomas raštu per e-mail. Apskaita tvarkoma naudojant mūsų kompiuterines programas. Jei klientas turi savo buhalterinę programą, apskaitą galime tvarkyti su kliento buhalterine programa. Ataskaitas klientams pateikiame elektroniniu paštu arba „popieriniu” būdu.
Mūsų darbo rezultatas:
– kokybiška buhalterinė apskaita,
– periodinės vidaus naudojimo ataskaitos įmonės valdymui
-privalomos ataskaitos VMI, Sodrai, Statistikai.
-įmonės atstovavimas tikrinimo metu ir ramus Jūsų miegas.
Teikiame finansinių ataskaitų sudarymo pagal verslo apskaitos arba tarptautinius apskaitos standartus paslaugas. Turime darbo patirties sudarant konsoliduotas finansines ataskaitas.
Dabartiniu metu teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas daugiau nei 70 Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonių. Sėkmingai dirbame jau 14 metų, metų. Mūsų kolektyvas turi sukaupęs milžinišką patirties baseiną, kuris užtikriną aukštesnę paslaugų kokybę,  nei dirbtų vienas net pačios aukščiausios kvalifikacijos vyriausias buhalteris.  Mūsų kredo: konfidencialumas,  etika, kokybiškos paslaugos ir optimaliausio mokesčių mokėjimo varianto nustatymas kiekvienai įmonei. Niekur neskelbiame savo klientų sąrašų. Visu klientu duomenys saugomi rakinamose seifinėse spintose. Nėra jokių galimybių net netyčia sužinoti ką nors apie mūsų klientus.
Jei bent kiek norite kokybiškų paslaugų, nenorite mokėti kelis kartus už buhalterinę apskaitą, jums nesaugu, kai jūsų apskaitos įmonė reklamuoja save jūsų įmonės dokumentų fone, nejauku netyčia matyti kitų įmonių dokumentus atvykus pas savo buhalterį,  savo verslą (įmonę) valdote pagal finansinius duomenis ir jums reikia aiškių, greitų ir teisingų atsakymų mokesčių ar apskaitos klausimas, mes esame ta komanda, kuri išpildytų jūsų lūkesčius ir užtikrins maksimalią duomenų apsaugą.
 • Profesinė kvalifikacija

  Įmonė teikia paslaugas pagal tarptautinius kokybės kontrolės standartus (TKKS).
  Mūsų veiklą prižiūri Lietuvos auditorių rūmai pagal LR audito įstatymą VIII-1227. Paskutinis audito kokybės patikrinimas buvo atliktas 2011m. Patikrinimo rezultatas – geras.
  Lietuvos auditorių rūmai yra vienintelė institucija Lietuvoje, kuri atlieka ne tik buhalterių profesionalų kvalifikacijos testavimą ir pastovų kvalifikacijos kėlimo priežiūrą, bet ir tikrina buhalterį profesionalą kaip jis savo darbe vadovaujasi buhalterių profesionalų etikos kodeksu, taiko kokybės kontrolės standartą, prižiūri, kad vykdoma veikla būtų pastoviai draudžiama profesinės civilinės atsakomybės draudimu ir taiko sankcijas už nustatytus pažeidimus. Tuo mes skiriamės nuo kitų buhalterių profesionalų (tame tarpe ir buhalterines paslaugas teikiančių įmonių), kurie yra išlaikę kvalifikacinius egzaminus, tačiau jų veiklos, pastovaus kvalifikacijos kėlimo niekas nekontroliuoja, nes įmonės, kuriose jie dirba, nėra Lietuvos auditorių rūmų nariai. Įmonės, kurios yra Lietuvos audito rūmų nariai, sąrašas skelbiamas www.lar.lt . Kitų Lietuvos vienetų išduotų buhalterių kvalifikaciją patvirtinančių  pažymėjimų, diplomų galiojimas nestabdomas, sankcijos netaikomos, jei buhalteris pažeidė buhalterio profesionalo etikos kodeksą, nekėlė kvalifikacijos, vykdė veiklą be draudimo, teikė nekvalifikuotas paslaugas.
 • Buhalterių profesionalų etikos kodeksas

  Buhalterių profesionalų etikos kodekso autorinės teisės priklauso Tarptautinei Buhalterių federacijai (TBF).

  TBF – tai pasaulinė buhalterių profesinė organizacija, įkurta 1977m. Šios organizacijos tikslas – tarnauti visuomenės interesams, stiprinti pasaulinę buhalterių profesiją bei prisidėti prie stipraus tarptautinės ekonomikos vystimosi, rengiant ir skatinant aukštos kokybės profesinius standartus, šių standartų vietisumo palaikymą.

  TBF sudaro 159 nariai iš viso pasaulio, atstovaujantys daugiau kaip 2,5 mln. viešai praktikuojančių, dirbančių buhalterių. Lietuvos auditorių rūmai (LAR) yra TBF tikrasis narys, todėl visos audito įmonės, esančios LAR nariais, automatiškai yra TBF nariai.

  Visi TBF nariai turi taikyti TBF standartus. Organizacijos narės yra sukūrusios struktūras, užtikrinančias kad jos nariai laikosi šių standartų bei taiko drausminančias procedūras.

   

  Pagrindiniai buhalterių profesionalų etikos kodekso principai:

  a) Sąžiningumas
  Buhalteris profesionalas turi būti doras ir sąžiningas visuose profesiniuose ir verslo santykiuose.
  b)Objektyvumas
  Buhalteris profesionalas turi neleisti, kad šališkumas, interesų konfliktas ar kitų asmenų pernelyg didelė įtaka paveiktų profesinius ar verslo sprendimus.
  c)Profesinė kompetencija ir pareigingumas
  Nuolatinė buhalterio profesionalo pareiga yra išlaikyti tokį profesinių žinių ir kompetencijos lygį, kuris užtikrintų, kad klientui arba darbdaviui būtų teikiamos aukšto lygio profesinės paslaugos, pagrįstos naujausia praktika, įstatymais ir metodika. Teikdamas profesines paslaugas buhalteris profesionalas turi dirbti stropiai ir laikytis galiojančių techninių ir profesinių standartų.
  d)Konfidencialumas
  Buhalteris profesionalas turi rūpintis profesinių ir verslo santykių metu gautos informacijos konfidencialumu ir be deramo ir specialaus leidimo negali atskleisti šios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai atskleisti informaciją yra teisinė ar profesinė teisė arba pareiga. Profesinių ir verslo santykių metu gauta konfidenciali informacija negali būti naudojama asmeniniam buhalterio profesionalo arba trečiosios šalies pranašumui įgyti.
  e)Profesionalus elgesys
  Buhalteris profesionalas turi laikytis atitinkamų įstatymų ir teisės aktų ir vengti jo profesiją diskredituojančių veiksmų.

   Terminai:
  Buhalteris profesionalas – asmuo, kuris veikia visuomeniniame, pramonės, prekybos, viešąjame ar švietimo sektoriuje ir kuris yra TBF organizacijos narės narys
 • MB Sostinės auditoriai aktyviai dalyvauja visuomeninėje, neatlygintinoje veikloje

  Nuo 2010m. MB Sostinės auditoriai dalyvauja Audito ir apskaitos tarnybos apskaitos standartų komiteto posėdžiuose (stebėtojų teisės).

  Šiuose posėdžiuose yra svarstomi ir priimami nauji verslo apskaitos standartai ir jų metodinės rekomendacijos.

  Nuo 2011m. gruodžio mėnesio MB Sostinės auditoriai dalyvauja Valstybinės Mokesčių Inspekcijos (VMI) ESKIS darbo grupėje, kurios užduotis sukurti aiškią ir suprantamą mokesčių likučių derinimo su VMI kortelę. Buvo pritarta mūsų įmonės darbuotojų sukurtai ir pasiūlytai kelių kortelių įdėjai. „Mano VMI” yra naudojama mūsų pasiūlyta forma, tik sutrumpintame variante. VMI susitikimų metu minėjo, kad dirba su skolų likučių detaliąja forma, kurioje siūlėme detaliai teikti duomenis apie visus sumokėtus mokesčius mokesčių mokėtojams suprantama kalba.

  Narystės ir neatlygintimas darbas visuomeninėse organizacijose:

  Nuo 2016m. MB Sostinės auditoriai vadovė yra Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentė ir LBAA tikroji narė.

  MB Sostinės auditoriai direktorė yra LBAA atestacijos komisijos pirmininkė, kokybės kontrolės, Užsienio reikalų komiteto ir Mokymo komitetų narė.

  MB Sostinės auditoriai vadovė aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje:

  2012m. LAR mokymo komiteto pirmininkė.

  2013m. LAR prezidiumo narė.