Patvirtintas naujas darbo kodeksas, kurio nuostatos pradedamos taikyti nuo 2017/07/01.

Daugiau apie svarbiausius pakeitimus rasite čia, čia ir čia .

Nuo 2017/07/01 minimalų darbo užmokestį bus galima paskirti tik nekvalifikuotam darbui. Nekvalifikuoto darbo profesijų sąrašas yra čia.

Nauja darbo sutarties forma taikoma nuo 2017/07/01 yra čia .

2019-02-11 pakeista pavyzdinė darbo sutarties forma yra čia .

Kaip skaičiuoti vidutinį darbo užmokestį nuo 2017/07/01? Atsakymas čia

Teisės aktai dėl vidutinio darbo užmokesčio ar atostoginių dydžio skaičiavimo yra čia (aktuali redakcija nuo 2019/01/01)

UŽ ką gai būti suteikiamos papildomos atostogos (stažas, darbo pubūdis) yra čia

Darbo laiko ir poilsio apskaitos tvarka yra čia (čia taip pat rasite informaciją apie veiklas, kuriose leidžiama nukrypti nuo DK nuostatų dėl darbo dienos trukmės, apie veiklas, kuriose nustatoma trumpesnė nei 40 val. darbo savaitė ir t.t.)

 

Turite vykdomomuosius raštus? Nuo 2019m. keičiasi išskaitymų antstoliams tvarka

Atskaitymai antstoliams nuo darbo užmokesčio pajamų 2018-2019m.
Atskaitymų % 1-as vykdomasis raštas Daugiau nei 1-as vykdomasis raštas
≤MMA >MMA ≤MMA >MMA
2018m. 50% 70% 50% 70%
2019m. 20-30% 50% 30% 50%

Šaltinis: CPK, 737 str.

Nuo 2019m. bus automatiškai didinama 1,289 karto MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas) dydis, nes yra 1,289 karto didinamas darbo užmokestis.

Atostoginių skaičiavimo tvarkos pasikeitimai:

Nuo 2015/12/01, nebeskaičuojama kompensacija už nepanaudotos atostogas (atleidžiant darbuotoją) už ilgesnį periodą, nei 3 metai

Šaltinis: DK, 177 str.2d.:

Nuo 2020 liepos 1d. nebus galima pasinaudoti atostogomis, kurios yra sukauptos už ilgesnį nei 3 metų periodą (Šaltinis DK, 6str. 8d.).

 

„Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip.“

Vidutinis darbo užmokestis kompensacijai dėl nepanaudotų atostogų  arba dėl atostoginių paskaičiavimo:

iki 2014/12/31 pagal LRV nutarimą nr. 650

nuo 2015/01/01 pagal LRV nutarimą nr. 1288

Nuo 2017m. sausio 1d. galioja pakeistas darbo kodeksas.

Daugiau apie kompensacijas dėl nepanaudotų atostogų rasite čia „Atostoginių kaupiniai”

Socialiniai dydžiai