Paslaugos finansuojamos iš ES lėšų

MB Sostinės auditoriai yra įtraukti į Verslo konsultantų tinklą (VKT) dėl šių konsultacijų, finansuojamų iš ES lėšų teikimo:

 • Mokesčių konsultacijos ( iki 1 metų veikiantiems SVV subjektams )
 • Buhalterinės apskaitos konsultacijos ( iki 1 metų veikiantiems SVV subjektams )
 • Įmonės finansų valdymo konsultacijos ( Nuo 1 iki 5 metų veikiantiems SVV subjektams).

 

Apie finansavimo gavimą:

 • Paraiškų teikimo terminas jau prasidėjo, o pabaiga 2020/11/30.
 • Finansavimo procentas 100-50% priklauso nuo įmonės „amžiaus“.
 • Finansavimą gali gauti įmonės, kurios yra ne senesnės nei 5 metai.

 

Daugiau apie galimybę gauti ES lėšų finansavimą dėl konsultacijų čia.

Dokumentai reikalingi dėl ES finansavimo gavimo:

 1. Paraiškos forma
 2. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 3. Vienos įmonės“ deklaracija
 4. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

SVV subjekto statuso deklaracijos pildymo instrukcija

5.  Dotacijų sutartis

6. VMI ir Sodros pažymos , kad paraiškos pateikimo momentu skola Sodros ir VMI biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos įmokos yra mokamos laiku. Pažymos negali būti išduotos anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo.

7. Klausimynas dėl PVM finansavimo (ne PVM mokėtojams, jei jie negali pirkimo PVM traukti į atskaitą)

Svarbu: galima patiems viską pasidaryti. Viskas gana paprasta, nereikia jokių pagalbininkų- konsultantų, kad pateikti paraišką!

Kita svarbi informacija:

Dokumentų teikimo tvarka: V skyrius (7-8 psl.)

Paraiškų teikimas bendroji būklė apie pasirašytas sutartis

Kaip viskas vyks?

 1. Pateikiate paraišką. Paraiškos datai yra fiksuojamas  įmonės amžius (kiek laiko nuo įsteigimo datos) ir tas amžius yra taikomas finansavimo intensyvumui visus šešis mėnesius po dotacijos sutarties pasirašymo. Pvz. paraiška pateikta 2016m. gruodžio mėnesį. Įmonės amžius paraiškos teikimo data yra 11 mėn. (įsteigta prieš 11 mėnesių). Taigi visą dotacijos sutarties laikotarpį bus laikoma, kad įmonė yra jaunesnė nei 1 metai, nors faktiškai bus kitaip.
 2. Pasirašote šabloninę dotacijos sutartį su Invega. Sutartyje nereikia nurodyti kiek, kada ir kokių konsultacijų pirksite ir kaip jas taikysite savo darbe. JOKIO VERSLO PLANO AR PANAŠAUS PAGRINDIMO! Sutartis galios 6 mėn. Maksimum bus galima gauti finansavimą dėl 14 valandų pagal kiekvieną temą (viso yra 17 temų).
 3. INVEGA apmokės pagal pateiktas ataskaitas apie gautas konsultacijas pagal formulę: suteiktų konsultacijų kiekis x fiksuotas įkainis (52,79eur)x intensyvo procentas, neatsižvelgiant į tai kokio dydžio sąskaitą gavote iš konsultanto.
 4. Jei sutartis pasibaigė, galima vėl kreiptis į INVEGA dėl naujos dotacijos sutarties pasirašymo. Ir taip iki 2020m. lapkričio.
 5. Maksimum vienas vienetas negali gauti daugiau nei 0,2 mln. EUR paramos per 3 metus pagal visas sutartis.
 6. Dotacijos  (paramos) sutartys gali būti pasirašomos ne tik su juridiniais, bet ir su fiziniais asmenimis, kurie vykdo komercinę veiklą (pvz. dirba pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą).
 7. Konsultacijos gali būti teikiamos tik žodžiu (telefonu arba atvykus į vietą). Konsultacijos raštu nėra finansuojamos.
 8. Kaip tai vyksta techniškai? Įmonė pasirašo paramos sutartį dėl ES finansavimo su INVEGA. Susitaria su konsultantu dėl konsultacijos apimties, kainos ir apmokėjimo terminų. Gauna konsultaciją iš konsultanto. Jis jam išrašo sąskaitą ir konsultacijos gavėjas ją apmoka pagal susitarimo sąlygas su konsultantu. Lygiagrečiai konsultacijos gavėjas kreipiasi į INVEGA, kad gauti finansavimą apmokėtai konsultacijai. Prašymas yra išnagrinėjamas ir pervedamos lėšos konsultacijos gavėjui.