Nuo 2019-2020m. keičiasi tvarka dėl verslo liudijimų

2019-11-29 LRV nutarimu pakeista verslo liudijimų pajamų apmokestinimo tvarka. Yra 3 pokyčiai:

 1. dėl nuomos paslaugų verslo liudijimų, įsigalioja nuo 2020-07-01
 2. dėl verslo liudijimų panaikinimo auklėms ir remontui, įsigalioja nuo 2020-07-01
 3. dėl verslo liudijimų dokumentų, įsigalioja nuo 2019-11-29

 

Apie kiekvieną pokytį detaliau

1. Nuo 2020-07-01 nebėra patalpų verslo liudijimų keliems gyvenamosios paskirties objektams. 2019-11-27 LRV nutarimu nustatyta, kad dėl šio pokyčio VMI neturi teisės išduoti nuomos verslo liudijimų ilgesniam periodui nei iki 2020m. birželio 30d.

Po 2020-06-30 gyventojai užsiimantys gyvenamosios paskirties patalpų nuoma galės mokėti mokesčius dvejais būdais:

 1. 15% nuo gautų pajamų, iš kurių negali būti atskaitomos jokios sąnaudos, kai komunalinių paslaugų kompensavimas nėra įtraukiamas į apmokestinamas pajamas
 2. Turės susimokėti už tiek verslo liudijimų, kiek norės nuomoti gyvenamosios paskirties objektų, jei jie jis turi kitokius unikalius numerius NT registre. Pvz. Jei gyventojas nuomojo butą, sandėliuką ir garažą, jam reikės turėti 3 verslo liudijimus arba rinktis mokesčius mokėti pagal pirmą būdą.

2. Nuo 2020-07-01 panaikinti verslo liudijimai šioms veikloms:

 1. vaikų priežiūra, Ateinančių auklių, išskyrus neįgalius asmenis ir kitus pilnamečius asmenis priežiūros veikla. Lieka VL neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla
 2. Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
 3. Su statyba susijusių remonto darbų:

3.1. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

3.2. Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas

3.3. Statybos baigimo apdailos darbai. Išimtis: nepanaikinti VL pastatų po statybos valymo darbai ir specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas jei tai nėra pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbai)

Gyventojai vykdantys veiklas, dėl kurių verslo liudijimai panaikinti, turės išsiimti individualios veiklos pažymą ir mokėti mokesčius kaip juos moka individualią veiklą vykdantys asmenys. Kokie bus IDV mokesčiai 2020m. dar nėra aišku. Yra paskelbta daug siūlymų, pagal kuriuos siūloma keisti GPM, VSD, PSD mokesčių mokėjimo tvarka ar tarifas.

Dabartiniu metu individualios veiklos pagal pažymą mokesčiai yra skaičiuojami pagal šiuos principus:

1. GPM- mokamas nuo individualios veiklos pajamų, iš kurių atimtos sąnaudos pagal pagrindžiančius dokumentus arba atimta 30 % Menama sąnaudų dalis, kuriai jokių įrodymų kaupti nereikia.

GPM tarifas yra 5% , jei metinės IDV pajamos po sąnaudų atėmimo neviršija 20‘000 eur.

GPM tarifas proporcingai didėja iki 15%, jei metinės pajamos po sąnaudų atėmimo yra tarp 20’000 eur ir 35000 eur. O tiems, kieno metinės pajamos viršija 35000 eur, GPM yra 15%

Daugiau apie GPM tarifo skaičiavimą ir individualios veiklos apmokestinimą yra čia

2. Sodros mokesčiai: PSD ir VSD.

Sodros mokesčiai mokami nuo IDV pajamų iš kurių yra atimtos sąnaudos ir gauta suma padauginta iš 0,9. Žmonių kalba: mokestinė bazė yra 90%

VSD tarifas 12.52%, PSD tarifas 6.98%.

Kai suma, nuo kurios skaičiuojami PSD, VSD mokesčiai viršija 43 VDU, Sodros mokesčiai nebeskaičiuojami.

Jei paskaičiavimus PSD, VSD įmokas gaunasi, kad PSD mokesčiai yra mažesni nei 6,98% nuo MMA, reikia primokėti tiek, kad PSD įmokos per metus būtų ne mažesnės nei 12MMA. Bet čia tik tuo atveju, jei gyventojas nėra kitur draustas PSD draudimu.

Praktiškai tas primokėjimas vyksta ne metų gale, bet  metų eigoje, kai gyventojas turi mokėti PSD (38,74eur/mėn) visų metų eigoje kas mėnesį iki ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Jei apmokestinamos pajamos viršija 12MMA, sumokėta PSD įmoku suma užskaitoma už paskaičiuotą visą mokėtiną metinį PSD mokestį.

Reikėtų nepamiršti, kad negali būti taikomas 30% sąnaudų atėmimo būdas,  jei asmuo gauna bent 1eur pagal IDV iš darbdavio.

 

3. Nuo 2019-11-29 nustatyta, kad

 1. Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą nebeturi įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitų (ši nuostata nebuvo taikoma tik nuomos VL atveju)
 2. Gyventojai veikdami pagal VL savo darbo vietoje nebeprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų, jei jie įvykdo VISAS 3 sąlygas:
  1. buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi VMI sukurta buhalterine programa i.APS
  2. prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai arba jų skaitmeninės kopijos saugomi i.APS.
  3. Yra užtikrinta kontroliuojančioms institucijoms visiška prieiga prie šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti

Kadangi nėra paskelbta aktuali redakcija dėl įvykusio pokyčio, mes skelbiame sudarytą detalią suvestinę kaip turėtų atrodyti pakeista tvarka